• Phát triển cảnh quan học tập Thư viện Đại học thúc đẩy sự thay đổi tổ chức

  Phát triển cảnh quan học tập Thư viện Đại học thúc đẩy sự thay đổi tổ chức

  Bài viết này nhằm tìm kiếm phản ứng chiến lược đối với thay đổi văn hóa sư phạm trong ngành giáo dục đại học của Vương quốc Anh. Cụ thể hơn, bài báo sẽ tập trung vào việc các thư viện đại học đã phản ứng như thế nào và thúc đẩy một số thay đổi chiến lược có ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập trong các tổ chức của họ.

   33 p hcmute 15/06/2018 23 1

 • Sử dụng khái niệm tiếp thị trong dịch vụ Thư viện

  Sử dụng khái niệm tiếp thị trong dịch vụ Thư viện

  Bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tài liệu về việc kết hợp các khái niệm tiếp thị và thực hiện các kỹ thuật tiếp thị trong quản lý thư viện. Nó đánh giá các định nghĩa, trình bày các quan điểm khác nhau, các vấn đề tiếp thị, phương tiện truyền thông xã hội và Web 2.0 và các ý kiến về việc áp dụng tiếp thị trong một môi...

   40 p hcmute 20/03/2018 52 1

 • Tiếp thị Thư viện và dịch vụ thông tin: Một quan điểm chiến lược

  Tiếp thị Thư viện và dịch vụ thông tin: Một quan điểm chiến lược

  Bài báo phân tích nhu cầu tiếp thị thư viện và dịch vụ thông tin (LIS). Nó thảo luận về các kế hoạch chiến lược cần thiết cho tiếp thị thư viện và dịch vụ thông tin (LIS). Bài báo khái niệm này cũng cố gắng phân tích tiếp thị hỗn hợp mở rộng hay “bảy Ps” trong bối cảnh tiếp thị thư viện và dịch vụ thông tin (LIS).

   18 p hcmute 15/03/2018 67 2

 • Sổ tay tư vấn và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Thư viện

  Sổ tay tư vấn và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Thư viện

  Sổ tay cung cấp cho bạn những thông tin bao quát và chi tiết, giúp quá trình tìm kiếm và tiếp cận thông tin cũng như nguồn tài nguyên Thư viện của bạn trở nên nhanh chóng, chính xác và dễ dàng nhất

   53 p hcmute 15/03/2018 67 2

 • Tác động của công nghệ thông tin đối với quản lý Thư viện: Một quan điểm tiếp thị

  Tác động của công nghệ thông tin đối với quản lý Thư viện: Một quan điểm tiếp thị

  Mục tiêu chính của bài báo này là để khảo sát tác động tiềm tàng của công nghệ thông tin đối với quản lý thư viện với mục đích tiếp thị các thư viện và dịch vụ thư viện của trường. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích nhận thức của 485 người sử dụng thư viện Đại học Ilorin

   20 p hcmute 12/03/2018 80 1

 • Lập kế hoạch tiếp thị dịch vụ thư viện

  Lập kế hoạch tiếp thị dịch vụ thư viện

  Bài viết nhằm mục đích tập trung vào tiếp thị các dịch vụ thư viện và thông tin và để cố gắng tương quan với tiếp thị như một khái niệm cung cấp các dịch vụ thư viện.

   26 p hcmute 12/03/2018 89 1

 • Tiếp thị và quảng cáo sách điện tử trong các Thư viện Đại học

  Tiếp thị và quảng cáo sách điện tử trong các Thư viện Đại học

  Mục đích của bài báo này là để báo cáo các nghiên cứu về tiếp thị và quảng cáo sách điện tử và sử dụng nó như là một ngữ cảnh nghiên cứu tình huống để tạo ra những hiểu biết sâu rộng về các cách tiếp cận trong các thư viện đại học đối với tiếp thị các dịch vụ mới.

   36 p hcmute 07/03/2018 71 0

 • Chiến lược tiếp thị dịch vụ thư viện số

  Chiến lược tiếp thị dịch vụ thư viện số

  Cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về cách các kỹ thuật tiếp thị có thể được áp dụng trong bối cảnh thư viện số

   11 p hcmute 25/01/2018 117 1

 • Hoạch định giá trị chiến lược cho thư viện

  Hoạch định giá trị chiến lược cho thư viện

  Kế hoạch chiến lược được phát triển và thực hiện bởi các doanh nghiệp để định hướng một điểm đến trong tương lai cho tổ chức. Thông thường, điều này có nghĩa là mong muốn trở thành nhà một ngành nghề đứng đầu hoặc người nắm giữ chủ chốt bằng cách tăng thị phần, phát triển lòng trung thành của khách hàng, thâm nhập thị trường mới...

   33 p hcmute 24/01/2018 76 1

 • Sử dụng tài nguyên thư viện và công nghệ để phát triển các không gian nghiên cứu và hợp tác toàn cầu = Using Library Resources and Technology to Develop Globaland Collabora

  Sử dụng tài nguyên thư viện và công nghệ để phát triển các không gian nghiên cứu và hợp tác toàn cầu = Using Library Resources and Technology to Develop Globaland Collabora

  Kiến thức thông tin được địng nghĩa là là “tập hợp các kỹ năng cần thiết để tìm, truy xuất, phân tích và sử dụng thông tin” (ACRL, 2011). Tương tự, “Big6®” bao gồm (i) xác định nhiệm vụ, (ii) xác định các chiến lược tìm kiếm thông tin, (iii) tìm và truy cập thông tin, (iv) biết cách sử dụng thông tin tìm thấy, (v) biết làm thế nào tổng hợp...

   15 p hcmute 10/01/2018 109 1

 • Chia sẻ tài nguyên trong các Thư viện: Vai trò quan trọng của Liên hiệp = Resource Sharing in Libraries A Vital Role of Consortia

  Chia sẻ tài nguyên trong các Thư viện: Vai trò quan trọng của Liên hiệp = Resource Sharing in Libraries A Vital Role of Consortia

  Chia sẻ tài nguyên chẳng qua chỉ là việc chia sẻ tài nguyên của một số thư viện tham gia với nhau căn cứ trên nguyên tắc hợp tác. Điều này được áp dụng trong việc chia sẻ tài liệu, nhân lực, dịch vụ, không gian và thiết bị. Bài viết này chủ yếu nhấn mạnh vào việc chia sẻ tài nguyên là gì?, Tại sao chia sẻ tài nguyên?, cách thức, phương tiện và...

   25 p hcmute 08/01/2018 82 2

 • Số hóa tài liệu và bảo vệ quyền tác giả 2017

  Số hóa tài liệu và bảo vệ quyền tác giả 2017

  Số hóa là quá trình sử dụng thiết bị và công nghệ để chuyển đổi hoặc mô tả tài liệu gốc từ dạng vật mang tin truyền thống như giấy, băng video, băng audio, microphiche…) sang dạng số để máy tính có thể đọc được.

   12 p hcmute 20/12/2017 130 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429