• Hướng dẫn sử dụng google meet cho dạy học online, hội họp trực tuyến

  Hướng dẫn sử dụng google meet cho dạy học online, hội họp trực tuyến

  Đây là chia sẽ hữu ích của TS Nguyễn Tiến Dũng và KS Nguyễn Hà nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc dạy và học online trong thời Covid 19.

   22 p hcmute 25/03/2020 102 1

 • THIẾT LẬP CUỘC HẸN KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 4.0

  THIẾT LẬP CUỘC HẸN KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 4.0

  Thiết lập cuộc hẹn khoa học 4.0 - Dành cho sinh viên khoa chất lượng cao - nhằm khám phá cách tiếp cận mới trong đào tạo 4.0 và đa dạng hóa hoạt động tư vấn của nhà trường, tăng cường góp phần quảng bá phát triển thương hiệu và hình ảnh của nhà trường trong xã hội từ đó nâng cấp năng lực cạnh tranh để thu hút sinh viên trong công tác tuyển...

   8 p hcmute 24/08/2018 317 2

 • CHUNG CƯ GOLDEN AGE

  CHUNG CƯ GOLDEN AGE

  Golden Age Towers thuộc dự án khu Căn hộ cao cấp tại đô thị mới Long Bình Tân

   22 p hcmute 20/06/2018 130 2

 • Kỷ yếu hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin và internet of things trong thư viện - y tế

  Kỷ yếu hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin và internet of things trong thư viện - y tế

  Hội thảo tập trung nghiên cứu các giải pháp mang tính toàn diện và bền vững để khai thác hiệu quả những ứng dụng của CNTT và internet phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường. Và bên cạnh những ứng dụng to lớn và thiết thực đó, Internet of Things cũng mang đến cho con người không ít cơ hội và thách thức bởi lượng dữ liệu khổng lồ mà nó tạo...

   85 p hcmute 31/03/2017 605 4

 • THÍ NGHIỆM BIẾN DẠNG NHỎ PIT

  THÍ NGHIỆM BIẾN DẠNG NHỎ PIT

   41 p hcmute 27/11/2015 432 10

 • CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY

  CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY

  I. Con người 1. Tổng quan 2. Các kênh vào ra thông tin 3. Trí nhớ con người và ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp 4. Lập luận và giải quyết vấn đề II. Máy tính 1 .Các thành phần chính của hệ tương tác 2 .Đặc điểm tâm sinh lý của con người • Con người có khả năng: – Thu nhận thông tin qua các hệ thống giác quan (Perceptual Systems) – Xử...

   72 p hcmute 19/11/2013 336 10

 • Distillation application in petroleum

  Distillation application in petroleum

  distillation, fractional distillation: crude-oil column [Credit: ]process involving the conversion of a liquid into vapour that is subsequently condensed back to liquid form. It is exemplified at its simplest when steam from a kettle becomes deposited as drops of distilled water on a cold surface. Distillation is used to separate liquids from nonvolatile solids, as in the separation of alcoholic liquors from fermented materials, or in the...

   46 p hcmute 29/10/2012 343 5

 • Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

  Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội của triết học Mác-Lênin, là kết quả của sự vân dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong ba bộ phận hợp thành của...

   89 p hcmute 25/10/2012 3881 37

 • Điện tử số

  Điện tử số

  Số và tương tự: Trong khoa học, công nghệ hay cuộc sống đời thường, ta thường xuyên phải tiếp xúc với số lượng Số lượng có thể đo, quản lý, ghi chép, tính toán nhằm giúp cho các xử lý, ước đoán phức tạp hơn Có 2 cách biểu diễn số lượng: Dạng tương tự (Analog) Dạng số (Digital) Dạng tương tự: VD: Nhiệt độ, tốc độ, điện thế...

   198 p hcmute 23/10/2012 535 136

 • Chương 12: POINTERC

  Chương 12: POINTERC

  Pointer là một loại biến đặc biệt; nó lưu địa chỉ của một kiểu biến. Ví dụ nếu ta khai báo: int Value = 5 int *thePointer = &Value *thePointer = 9 điều đó có nghĩa là the Pointer sẽ có giá trị là địa chỉ của Value trong bộ nhớ. Nếu muốn lấy giá trị mà pointer trỏ tới thì ta dùng dấu * trước biến con trỏ. Ví dụ, "thePointer" sẽ trả về địa chỉ...

   110 p hcmute 08/10/2012 248 7

 • Các lệnh điều khiển và vòng lặp

  Các lệnh điều khiển và vòng lặp

  Có thể không có hoặc có nhiều phần elif , và phần else là không bắt buộc. Từ khóa `elif' là viết tắt của `else if', và dùng để tránh thụt vào quá nhiều. Dãy if ... elif ... elif ... dùng thay cho câu lệnh switch hay case tìm thấy trong các ngôn ngữ khác. Rất nguy hiểm nếu bạn sửa đổi dãy trong khi bạn đang lặp qua nó. Nếu bạn cần sửa đổi một danh sách khi...

   74 p hcmute 08/10/2012 378 25

 • Các thành phần phần cơ bản của các kiểu dữ liệu C

  Các thành phần phần cơ bản của các kiểu dữ liệu C

  Nhiều ngôn ngữ lập trình kể cả C, biểu thị các số trong hai dạng: nguyên và thực (hay không nguyên). Sự khác nhau này hình thành từ khía cạnh kỹ thuật của các cách thức xử lý và lưu trữ các giá trị trong bộ nhớ. Kiểu nguyên viết dưới dạng int được dùng để biểu thị các số nguyên. Kiểu nguyên có trong nhiều kích cỡ khác nhau tùy theo phân...

   141 p hcmute 08/10/2012 325 23

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429