Xây dựng ứng dụng web cho thuê xe giữa người dùng Easycar sử dụng Mern stack

Xây dựng ứng dụng web cho thuê xe giữa người dùng Easycar sử dụng Mern stack: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin/ Nguyễn Phúc An, Bành Đăng Khoa; Huỳnh Xuân Phụng (Giảng viên hướng dẫn)--TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2023
Call no.: CTT-10 006.7 C235-K45
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.