Tính toán kiểm tra hệ thống điều hòa không khí và triển khai bản vẽ bằng phần mềm Revit dự án trung tâm thương mại văn phòng Hải Quân

Tính toán kiểm tra hệ thống điều hòa không khí và triển khai bản vẽ bằng phần mềm Revit dự án trung tâm thương mại văn phòng Hải Quân: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt/ Vũ Trọng Nhân, Võ Di Huy, Phan Thành Chung; Hoàng An Quốc (Giảng viên hướng dẫn)--TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2023
Call no.: NĐL-47 697.93 V986-N576
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.