Thực tập xử lý nước cấp

Thực tập xử lý nước cấp: Dùng cho môn học: Thực tập xử lý nước cấp. Giáo trình dùng cho sinh viên ngành CNKT Môi trường/ Trần Thị Kim Anh, Hoàng Thị Tuyết Nhung. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2020 81tr.: minh họa; 24 cm ISBN 9786047378081 1. Kỹ thuật xử lý nước. 2. Xử lý nước. I. Hoàng Minh Hảo. II. Hoàng Thị Tuyết Nhung.Dewey Class no. : 628.162 -- dc 23Call no. : 628.162 T772-A596

Từ khóa: xử lý nước cấp

87 p ovanketv4 13/10/2021 303 33

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.