Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển mô hình hộp số tự động A140E phục vụ công tác giảng dạy

Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển mô hình hộp số tự động A140E phục vụ công tác giảng dạy: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô/ Huỳnh Võ Thanh Phong, Nguyễn Minh Tâm, Võ Lam Trường; Văn Ánh Dương (Giảng viên hướng dẫn). -- TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2024
Call no. : CKĐ-45 629.245 H987-P574
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.