Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh khẩn cấp phục vụ giảng dạy

Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh khẩn cấp phục vụ giảng dạy: Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực/ Lê Minh Thuấn; Nguyễn Mạnh Cường (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
xxiv, 118tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Hệ thống phanh. 2. Mô hình. I. Nguyễn Mạnh Cường, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 629.246 -- dc 23
Call no. : 8520116 629.246 L433-T532