Thiết kế, chế tạo mô hình các cảm biến - cơ cấu chấp hành hệ thống điều khiển động cơ

Thiết kế, chế tạo mô hình các cảm biến - cơ cấu chấp hành hệ thống điều khiển động cơ: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô/ Trần Gia Hòa, Nguyễn Hoàng Đạt; Nguyễn Thiện Dinh (Giảng viên hướng dẫn). -- TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2024
Call no. : CKĐ-45 629.25 T772-H678
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.