Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý vật tư tại Công ty TNHH Dunlopillo (Việt Nam)

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý vật tư tại Công ty TNHH Dunlopillo (Việt Nam): Đồ án tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp/ Trần Nguyễn Thảo Vy; Phan Văn Hồng Thắng (Giảng viên hướng dẫn)--TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2023
Call no.: QCN-24 658.7 N573-V996
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.