Nghiên cứu ứng dụng pin Lithium-ion thay thế cho ắc quy axit chì trên ô tô

Nghiên cứu ứng dụng pin Lithium-ion thay thế cho ắc quy axit chì trên ô tô: Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực/ Nguyễn Hoài Ân; Lê Thanh Phúc (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
xxiv, 80tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Ô tô. 2. Ắcquy. 3. Pin lithium-ion. I. Lê Thanh Phúc, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 629.254 -- dc 23
Call no. : 8520116 629.254 N573-Â531

Từ khóa: Ô tô, Ắcquy, Pin lithium-ion, Lê Thanh Phúc

107 p ovanke 24/05/2024 92 9