Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam.

Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam/ Phạm Đức Nguyên. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2023. - 264tr.; 24cm.
Dùng cho môn học Kiến trúc, môi trường phát triển bền vững
Call no. : 720.47 P534-N573

Từ khóa: Kiến trúc, Kiến trúc và môi trường.

14 p ovanketv 18/09/2023 242 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.