Khu căn hộ - Thương mại dịch vụ cao tầng Master homes

Khu căn hộ - Thương mại dịch vụ cao tầng Master homes: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng/ Nguyễn Đình Quý; Nguyễn Thế Trường Phong (Giảng viên hướng dẫn)--TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2023
Call no.: XDC-49 690.8314 N573-Q166
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.