Hoàn thiện hoạt động mua hàng nội địa tại Công ty CP dệt gia dụng Phong Phú

Hoàn thiện hoạt động mua hàng nội địa tại Công ty CP dệt gia dụng Phong Phú: Đồ án tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp/ Phan Thị Thư Thảo; Vòng Thình Nam (Giảng viên hướng dẫn)--TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2023
Call no.: QCN-24 658.72 P535-T367
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.