Hình chiếu phối cảnh: Phần thực hành.

Hình chiếu phối cảnh: Phần thực hành/ Dương Tiến Thọ. -- Tái bản. -- H.: Xây Dựng, 2012. - 184tr.; 27cm.
Call no. : 604.2 D928-T449

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật xây dựng.

7 p ovanketv 18/09/2023 120 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.