Giáo trình quy hoạch không gian ngầm thành phố.

Giáo trình quy hoạch không gian ngầm thành phố/ Trần Tuấn Minh. -- H.: Xây dựng, 2019. - 181tr.; 27 cm.
Call no. : 711.58 T772-M664

Từ khóa: Không gian ngầm, Quy hoạch đô thị

9 p ovanketv 18/09/2023 142 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.