Giáo trình Nhập môn xã hội học

Giáo trình nhập môn xã hội học : Thiết kế theo chương trình 132TC rút gọn dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật / Nguyễn Thị Như Thúy (ch.b.); Đặng Thị Minh Tuấn. -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018 159tr. ; 24cm ISBN 9786047362257 1. Xã hội học. 2. Xã hội học -- Giáo trình. I. Đặng Thị Minh Tuấn.Dewey Class no. : 301 -- dc 23Call no. : 301 N573-T547

Từ khóa: xã hội học

160 p ovanketv4 08/10/2021 198 17

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.