Chuyên ngành kỹ thuật ô tô và xe máy hiện đại

Giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong như động cơ otto, động cơ diesel và các thành phần cấu tạo động cơ như trục cam, trục khủyu, xi lanh, piston, hệ thống bôi trơn, lam mát động cơ,...
Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn
Số phân loại: 629.287 C564
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.