Chung cư Tân Thịnh Lợi

Chung cư Tân Thịnh Lợi: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng/ Thái Hưng Thịnh; Lê Anh Thắng (Giảng viên hướng dẫn)--TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2023
Call no.: XDC-49 690.8314 T364-T443

Từ khóa: Không có bản giấy, Chung cư, Tòa nhà

140 p thehoangthk 07/06/2024 113 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.