• Lange practice tests. USMLE step 3

  Lange practice tests. USMLE step 3

  Hướng dẫn nghiên cứu được định dạng đề cương này xem xét các bệnh và hội chứng theo hệ cơ quan và tập trung vào cách trình bày và giải phẫu bệnh cho hàng trăm bệnh thường được kiểm tra để chuẩn bị cho bạn bước vào USMLE Bước 1. Call no. : 610.76 G647

   6 p hcmute 27/06/2022 24 0

 • Essentials of anatomy and physiology

  Essentials of anatomy and physiology

  Useful for the one-semester course, this title is written to help instructors accomplish one overall goal: to teach the basics of A&P while fostering the skill of problem solving. Through learning how to solve problems and think critically, students learn A&P based on two themes: the relationship between structure and function, and homeostasis Call no. : 612 S452

   8 p hcmute 27/06/2022 24 0

 • Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam - Tập 3

  Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam - Tập 3

  Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam - Tập 3/ Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương,... -- Hà Nội.: Khoa học và Kỹ thuật, 2011 1019tr.; 30cm Dewey Class no. : 615.3 -- dc 22 Call no. : 615.3 C385

   10 p hcmute 14/06/2022 31 0

 • Food and nutritional toxicology

  Food and nutritional toxicology

  "Food and Nutritional Toxicology provides a broad overview of the chemicals in food that have the potential to produce adverse health effects. The book covers the impact on human health of food containing environmental contaminants or natural toxicants, food additives, the migration of chemicals from packaging materials into foods, and the persistence of feed and food contaminants in food products."--Jacket Call no. : 615.954 O54

   16 p hcmute 08/06/2022 30 0

 • Health: A guide to welness

  Health: A guide to welness

  Health: A guide to welness/ Mary Bronson Merki. -- 5th.ed. -- New York: cGraw - Hill, 1987 814p. includes index; 32cm ISBN 0 02 651467 1 1. Giáo dục sức khỏe. 2. Health education. I. Merki, Don. Dewey Class no. : 613 -- dc 21 Call no. : 613 M563

   6 p hcmute 08/06/2022 33 0

 • HoLe's human anatomy and physiology/ David Shier,Jackie Butler

  HoLe's human anatomy and physiology/ David Shier,Jackie Butler

  HoLe's human anatomy and physiology/ David Shier,Jackie Butler. -- 7th.ed. -- New York: McGraw- Hill, 1996 238tr.; 27cm. 1. Giải phẫu người. 2. Human Anatomy. 3. Human Physiology. 4. Sinh lý người. I. Butler, Jackie. Dewey Class no. : 612.002 -- dc 21 Call no. : 612.002 S555

   8 p hcmute 08/06/2022 28 0

 • Human anatomy and physiology

  Human anatomy and physiology

  Human anatomy and physiology/ David Shier,Jackie Butler. -- New York McGraw - Hill, 1996 1070p.; 27cm. ISBN 0 697 20959 8 1. Giải phẫu người. 2. Human Anatomy. 3. Human Physiology. 4. Sinh lý người. I. Lewis, Ricki. II. Butler, Jackie. Dewey Class no. : 612 -- dc 21 Call no. : 612 S555

   19 p hcmute 08/06/2022 24 0

 • Từ điển Y học Anh - Pháp - Nga - La tinh - Nhật - Việt = English - French - Russian - Latin - Japannes - Vietnames medical dictionary

  Từ điển Y học Anh - Pháp - Nga - La tinh - Nhật - Việt = English - French - Russian - Latin - Japannes - Vietnames medical dictionary

  Từ điển Y học Anh - Pháp - Nga - La tinh - Nhật - Việt = English - French - Russian - Latin - Japannes - Vietnames medical dictionary / Igor Alexandrovich Sokolov, Trương cam Bảo. -- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2001 1235tr. ; 24cm Dewey Class no. : 610.3 -- dc 22 Call no. : 610.3 S683

   5 p hcmute 17/05/2022 28 0

 • Cây thuốc và động vật làm thuốc ở ViệT Nam

  Cây thuốc và động vật làm thuốc ở ViệT Nam

  Cây thuốc và động vật làm thuốc ở ViệT Nam/ Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương,... Tập 1. -- Tái bản lần thứ nhất. -- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006 1138tr.; 30cm Dewey Class no. : 615.3 -- dc 22 Call no. : 615.3 C385

   4 p hcmute 17/05/2022 39 0

 • Nhật ký nữ sinh mắc bệnh AIDS

  Nhật ký nữ sinh mắc bệnh AIDS

  Nhật ký nữ sinh mắc bệnh AIDS/ Chu Lực Á; Ngọc Linh, Bảo Trâm dịch. -- Hà Nội: Lao động, 2007 319trr.; 20cm Dewey Class no. : 895.109 -- dc 22 Call no. : 895.109 C559-A111

   8 p hcmute 16/05/2022 29 0

 • Thể dục mặt

  Thể dục mặt

  Thể dục mặt/ Lê Thành(Biên dịch). -- 1st ed. -- Tp. HCM.: Trẻ, 1999 117tr; 20cm Dewey Class no. : 613.7, 646.7 -- dc 21Call no. : 646.7 T374

   7 p hcmute 13/05/2022 31 0

 • Truyền máu hiện đại cập nhật và ứng dụng trong điều trị bện

  Truyền máu hiện đại cập nhật và ứng dụng trong điều trị bện

  Truyền máu hiện đại cập nhật và ứng dụng trong điều trị bệnh/ Đỗ Trung Phấn, Đỗ Thị Vinh Anh, Trương Công Duẫn,... -- H.: Giáo dục, 2012 583tr.; 27cm I. Đỗ Thị Vinh Anh. II. Nguyễn Quang Tùng. III. Nguyễn Triệu Vân. IV. Trương Công Duẩn. Dewey Class no. : 616.1 -- dc 22Call no. : 616.1 T874

   4 p hcmute 10/05/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429