• SKC005676_22TR

  SKC005676_22TR

  đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc nói chung và mức độ thỏa mãn theo từng yếu tố, khía cạnh của sự thỏa mãn trong công việc của GV ĐHSPKT

   22 p hcmute 20/06/2018 6 0

 • SKC005459_22TR

  SKC005459_22TR

  Xây dựng được mô hình giải tích tính toán giá trị lực ma sát âm theo thời gian cố kết của nền đất. Xây dựng được phương pháp xác định hệ số nhóm của nhóm cọc có xét đến ảnh hưởng của ma sát âm

   22 p hcmute 20/06/2018 6 0

 • SKL004338_22TR

  SKL004338_22TR

  Thiết kế chung cư GOLDEN AGE

   22 p hcmute 20/06/2018 13 1

 • SKC005431_22TR

  SKC005431_22TR

  Xác định các tiêu chí đánh giá giải pháp thiết kế. Xây dựng quy trình đánh giá – chọn lựa giải pháp.

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005407_22tr

  SKC005407_22tr

  phân tích dầm thép- bê tông liên hợp dưới tác dụng của tải trọng tĩnh, trong đó có xét đến ảnh hưởng của các yêu tố: tương tác bán phần ở mặt tiếp xúc, sự lan truyền vùng dẻo, phi tuyến hình học, phi tuyến vật liệu, ứng suất dư

   22 p hcmute 19/06/2018 5 0

 • SKC004787_22TR

  SKC004787_22TR

  Xác định giá trị trung bình tần suất xảy ra lãng phí theo các đặc điểm của đối tượng khảo sát. Xác định các yếu tố dự báo chính đối với sự xảy ra lãng phí dựa vào mối quan hệ tiềm ẩn giữa các biến yếu tố lãng phí ban đầu

   22 p hcmute 19/06/2018 6 0

 • SKC005588_22TR

  SKC005588_22TR

  Lựa chọn được mô hình đất nền phù hợp trong phân tích chuyển vị hố đào sâu. Xác định được các hệ số hiệu chỉnh module đàn hồi của đất từ so sánh kết quả phân tích với quan trắc thực tế

   22 p hcmute 18/06/2018 7 0

 • SKC004775_22TR

  SKC004775_22TR

  Nghiên cứu xây dựng công cụ tính toán hiệu quả cường độ môđun đàn hồi của các lớp kết cấu áo đường mềm từ kết quả thí nghiệm FWD

   22 p hcmute 18/06/2018 5 0

 • SKC004314_22TR

  SKC004314_22TR

  Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu xây dựng sử dụng phế phẩm công nghiệp nhiệt điện để sản xuất vật liệu không nung thân thiện môi trường, phù hợp với tình hình phát triển các công trình xây dựng tại Việt Nam.

   22 p hcmute 18/06/2018 5 0

 • SKC004312_22TR

  SKC004312_22TR

  Sử dụng phương pháp rời rạc lệch trượt trơn dựa trên cạnh cho phần tử tam giác 3 nút (CS-DSG3) kết hợp với phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng XFEM gọi chung là phương pháp XCS-DSG3 để phân tích dao động tự do tấm có vết nứt làm bằng vật liệu chức năng có cơ tính biến đổi theo chiều dày tấm (tấm FGM)

   22 p hcmute 18/06/2018 5 0

 • SKC004295_22TR

  SKC004295_22TR

  Xây mô hình kết hợp Phần tử rời rạc – Chất lỏng (phương pháp thể tích hữu hạn); Áp dụng mô phỏng ứng xử của bê tông ẩm dưới tác dụng của tải trọng nhằm làm rõ ảnh hưởng của nước lỗ rỗng đến khả năng chịu lực; Từ đó có thể triển khai tính toán mô phỏng để dự đoán độ bền, độ ổn định của các công trình bê tông, bê tông...

   21 p hcmute 18/06/2018 6 0

 • Phân tích kết cấu tấm bằng phần tử biến dạng trơn ES-MITC3

  Phân tích kết cấu tấm bằng phần tử biến dạng trơn ES-MITC3

  Trong luận văn này, kỹ thuật làm trơn trên cạnh được phát triển cho phần tử MITC3, để tạo nên một phần tử mới được gọi là phần tử ES-MITC3. Phần tử ES-MITC3 này được dùng để phân tích tĩnh cho tấm đồng nhất và đẳng hướng.

   11 p hcmute 04/06/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429