• Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu = Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform construction and acceptance

  Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu = Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform construction and acceptance

  Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu = Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform construction and acceptance: TCVN 9342: 2012. -- Xuất bản lần 1. -- H.: Xây dựng, 2014 41tr.; 31cm ISBN 9786048200916 Dewey Class no. : 624.183412 -- dc 23Call no. : 624.183412 C749

   5 p hcmute 18/10/2021 10 0

 • Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau

  Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau

  Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau/ Nguyễn Tiến Chương. -- H.: Xây dựng, 2014 162tr.; 27cm ISBN 9786048212940 Dewey Class no. : 624.183412 -- dc 23Call no. : 624.183412 N573-C559

   6 p hcmute 18/10/2021 16 0

 • Cơ học kết cấu - Tập 1: Hệ tĩnh định

  Cơ học kết cấu - Tập 1: Hệ tĩnh định

  Cơ học kết cấu - Tập 1: Hệ tĩnh định/ Lều Thọ Trình. -- Tái bản lần thứ 2. -- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2010 219tr.; 24cm Dewey Class no. : 624.171 -- dc 21Call no. : 624.171 L652-T833

   7 p hcmute 18/10/2021 22 2

 • Tính toán và thiết kế kết cấu thép

  Tính toán và thiết kế kết cấu thép

  Tính toán và thiết kế kết cấu thép/ Phạm Huy Chính. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2011 304tr.; 27cm Dewey Class no. : 624.182 1 -- dc 21Call no. : 624.1821 P534 - C539

   7 p hcmute 18/10/2021 19 0

 • Thép xây dựng

  Thép xây dựng

  Thép xây dựng/ Phạm Huy Chính. -- H: Xây dựng, 2011 165tr; 27cm Dewey Class no. : 624.182 1 -- dc 22Call no. : 624.1821 P534-C539

   6 p hcmute 18/10/2021 19 1

 • Tính toán vỏ hầm thủy lợi có áp có xét từ biến

  Tính toán vỏ hầm thủy lợi có áp có xét từ biến

  Tính toán vỏ hầm thủy lợi có áp có xét từ biến/ Nguyễn Thế Phùng H.: Xây dựng, 2007 Dewey Class no. : 624.193 -- dc 22Call no. : 624.193 N573-P577

   6 p hcmute 18/10/2021 8 0

 • Cơ học kết cấu: T2 Hệ siêu tĩnh

  Cơ học kết cấu: T2 Hệ siêu tĩnh

  Cơ học kết cấu: T2 Hệ siêu tĩnh/ Lều Thọ Trình. -- Tái bản có sửa đổi và bổ sung. -- Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006 324tr.; 24cm Dewey Class no. : 624.171 -- dc 21Call no. : 624.171 L652-T833

   6 p hcmute 18/10/2021 18 0

 • Kỹ thuật thi công dưới nước

  Kỹ thuật thi công dưới nước

  Kỹ thuật thi công dưới nước/ Phạm Huy Chính. -- Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2007 144tr.; 27cm Dewey Class no. : 624.194 -- dc 22Call no. : 624.194 P534-C539

   6 p hcmute 18/10/2021 15 0

 • Quy hoạch thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp

  Quy hoạch thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp

  Quy hoạch thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp côn nghiệp/ Lương Bá Chấn, Nguyễn Đức Dũng, Lương Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Chiến. - Xây dựng, 2015. Sách có tại Phòng Mượn, Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

   8 p hcmute 06/07/2021 115 3

 • Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế = Markets - Design Standard: TCVN 9211: 2012

  Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế = Markets - Design Standard: TCVN 9211: 2012

  Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế = Markets - Design Standard: TCVN 9211: 2012. -- Xuất bản lần 1. -- H.: Xây dựng, 2014 46tr.; 31cm. Call no. : 725.2 C545. Sách có tại Phòng Mượn, Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

   7 p hcmute 06/07/2021 84 0

 • Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam

  Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam

  Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam/ Ngô Huy Quỳnh. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2013 279tr.;27cm . Call no. : 720.9597 N569-Q178. Sách có tại Phòng Mượn, Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

   8 p hcmute 06/07/2021 97 1

 • Nghệ thuật kiến trúc đô thị Italia

  Nghệ thuật kiến trúc đô thị Italia

  Nghệ thuật kiến trúc đô thị Italia/ Trần Hùng. -- Hà Nội: Xây dựng, 2013 278tr.; 24cm. Kiến trúc đô thị, Kiến trúc -- Italia. Call no. : 720.945 T772-H936Sách có tại Phòng Mượn, Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

   5 p hcmute 06/07/2021 96 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429