• Xây dựng App đặt lịch khám bệnh và theo dõi sức khỏe

  Xây dựng App đặt lịch khám bệnh và theo dõi sức khỏe

  Xây dựng App đặt lịch khám bệnh và theo dõi sức khỏe: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin/ Lê Nhật Thu An, Lê Thị Ngọc Yến; Huỳnh Xuân Phụng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 166tr.: bảng, hình ảnh; 30cm + 01 file mềm Call no. : CTT-10 006.78 L433-A531

   178 p hcmute 17/07/2023 187 12

 • Building an application for finding tourist attraction in Vietnam based on Mern stack

  Building an application for finding tourist attraction in Vietnam based on Mern stack

  Building an application for finding tourist attraction in Vietnam based on Mern stack: Faculty of high quality training Graduation's thesis of the Information Technology/ Nguyen Thi Minh Hoang, Le Thi Phuong Thao; Le Vinh Thinh (Supervisor). -- Ho Chi Minh city: Ho Chi Minh city University of technology and education, 2022. - 220p.; 30cm + 1file Call no. : CTT-10 006.78 N573-H678

   220 p hcmute 17/07/2023 101 4

 • Xây dựng Recommendation platform

  Xây dựng Recommendation platform

  Xây dựng Recommendation platform: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin/ Phạm Việt Thắng, Đinh Quang Ngọc; Huỳnh Xuân Phụng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 101tr.: bảng, hình ảnh; 30cm + 01 file mềm Call no. : CTT-10 005.74 P534-T367

   110 p hcmute 17/07/2023 72 3

 • Xây dựng hệ thống bán điện thoại và phụ kiện đa nền tảng

  Xây dựng hệ thống bán điện thoại và phụ kiện đa nền tảng

  Xây dựng hệ thống bán điện thoại và phụ kiện đa nền tảng: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin/ Hồ Huy Hoàng, Lâm Quốc Khánh; Huỳnh Xuân Phụng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 228tr.: bảng, hình ảnh; 30cm + 01 file mềm Call no. : CTT-10 006.7 H678-H678

   230 p hcmute 17/07/2023 112 4

 • Xây dựng Emenu bằng Next.JS

  Xây dựng Emenu bằng Next.JS

  Xây dựng Emenu bằng Next.JS: Đồ án tốt nghiệp nghành Công nghệ thông tin/ Phan Minh Hoàng, Nguyễn Đức Minh Quốc; Nguyễn Thành Sơn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 105tr.: bảng, hình ảnh; 30cm + 01 file mềm Call no. : CTT-10 006.7 P535-H678

   107 p hcmute 17/07/2023 90 3

 • Xây dựng website hỗ trợ học tập và đánh giá năng lực

  Xây dựng website hỗ trợ học tập và đánh giá năng lực

  Xây dựng website hỗ trợ học tập và đánh giá năng lực: Đồ án tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin/ Phan Cao Cường; Nguyễn Trần Thi Văn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - xii, 73tr.: ảng, hình ảnh; 30cm + 01 file mềm Call no. : CTT-10 006.7 P535-C973

   89 p hcmute 17/07/2023 83 2

 • Tìm hiểu Security information and Event management (Siem) và thực nghiệm trên Fortisiem

  Tìm hiểu Security information and Event management (Siem) và thực nghiệm trên Fortisiem

  Tìm hiểu Security information and Event management (Siem) và thực nghiệm trên Fortisiem: Đồ án tốt nghiệp Khoa đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin/ Lê Đăng Khoa, Nguyễn Nhật Tín; Nguyễn Thị Thanh Vân (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 103tr.: bảng; 30cm + 1file Call no. : CTT-10 005.8 L433-K45

   105 p hcmute 17/07/2023 78 1

 • Build an E-comerce website for selling mobile phones

  Build an E-comerce website for selling mobile phones

  Build an E-comerce website for selling mobile phones: Faculty of high quality graduation's thesis of the Information Technology/ Nguyen Trong Nghia, Nguyen Anh Vu; Nguyen Thien Bao (Supervisor). -- Ho Chi Minh city: HCM univesity of technology and education, 2022. - 134p.; 30cm + 01 file Call no. : CTT-10 006.7 N573-N576

   136 p hcmute 17/07/2023 81 1

 • Xây dựng website chia sẻ kiến thức

  Xây dựng website chia sẻ kiến thức

  Xây dựng website chia sẻ kiến thức: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin/ Nguyễn Đình Phú, Võ Anh Huy; Trần Công Tú (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 83tr.: ảng, hình ảnh; 30cm + 01 file mềm Call no. : CTT-10 006.7 N573-P577

   100 p hcmute 17/07/2023 90 5

 • Thiết kế không gian nội thất nhà phố kết hợp với văn phòng

  Thiết kế không gian nội thất nhà phố kết hợp với văn phòng

  Thiết kế không gian nội thất nhà phố kết hợp với văn phòng: Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất/ Vũ Văn Nam, Vũ Văn Thuật; Nguyễn Hải Hoàn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - vii, 72tr.: minh họa; 30cm + 1 file Call no. : KNG-39 747.7 V986-N174

   80 p hcmute 17/07/2023 84 4

 • Dự báo xu hướng của chứng khoán bằng mô hình lai ghép giữa phương pháp máy vector hỗ trợ và mạng Neuron nhân tạo

  Dự báo xu hướng của chứng khoán bằng mô hình lai ghép giữa phương pháp máy vector hỗ trợ và mạng Neuron nhân tạo

  Dự báo xu hướng của chứng khoán bằng mô hình lai ghép giữa phương pháp máy vector hỗ trợ và mạng Neuron nhân tạo: Đồ án tốt nghiệp Khoa đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật dữ liệu/ Nguyễn Hữu Nhật, Đỗ Đình Phùng; Nguyễn Thành Sơn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 123tr.; 30cm + 1file...

   128 p hcmute 17/07/2023 55 3

 • Biên soạn giáo trình, bài giảng và bài tập cho môn thí nghiệm đo lường nâng cao

  Biên soạn giáo trình, bài giảng và bài tập cho môn thí nghiệm đo lường nâng cao

  Biên soạn giáo trình, bài giảng và bài tập cho môn thí nghiệm đo lường nâng cao: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ chế tạo máy/ Lê Bá Sơn, Đoàn Thanh Lâm, Nguyễn Minh Quân; Đặng Minh Phụng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - vii, 160tr.: minh họa; 30cm + 1 file Dewey Class no. : 629.3812 -- dc 23 Call no. :...

   163 p hcmute 17/07/2023 67 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute291940vi