• Social Psychology

  Social Psychology

  And with Connect Social Psychology and LearnSmart, students are able to create a personalized learning plan helping them be more efficient and effective learners. With LearnSmart, students know what they know and master what they don't know and faculty are able to move to more in-depth classroom discussions.

   10 p hcmute 02/04/2018 121 6

 • The Truth about the World: Basic Readings in Philosophy

  The Truth about the World: Basic Readings in Philosophy

  This collection of essays addresses some of the most important issues in philosophy, involving God, the mind, freedom, knowledge, and ethics. It can accompany James Rachels and Stuart Rachels’ introductory text, Problems from Philosophy, or it can stand alone with great effectiveness.

   7 p hcmute 30/03/2018 109 4

 • Giáo trình tâm lí học đại cương

  Giáo trình tâm lí học đại cương

  Môn tâm lí học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học chuyên sâu và tâm lí học liên ngành,...

   10 p hcmute 26/01/2018 183 10

 • Giáo trình tâm lý học quản lí

  Giáo trình tâm lý học quản lí

  Sư biến đổi nhanh chóng của xã hội trong giai đoạn hiện nay đã nảy sinh nhiều tình huống, vấn đề đòi hỏi bất cứ tổ chức và con người nào cũng phải đối mặt và giải quyết....

   8 p hcmute 26/01/2018 148 6

 • Tâm lý học sư phạm đại học

  Tâm lý học sư phạm đại học

  Tâm lý học sư phạm đại học là lý luận khoa học sư phạm cơ bản nên vẫn còn nguyên giá trị làm cơ sở khoa học cho hoạt động giáo dục và giảng dạy đại học...

   9 p hcmute 24/01/2018 181 9

 • Social psychology

  Social psychology

  Written by four active researchers who represent the breadth and depth of the field, this text encourages students to become scientific thinkers, apply what they learn, and have fun in the hottest field in psychology. Social Psychology, Third Edition, delivers both the inspiration and the confidence students need to understand the importance and relevance of social psychology. An enhanced eBook that is free with the text offers embedded...

   5 p hcmute 12/06/2017 173 5

 • 500 Essential Cult Books : The Ultimate Guide

  500 Essential Cult Books : The Ultimate Guide

  "500 Essential Cult Books" gathers the finest trade paperbacks, hardbacks, collections, novellas, biographies, poems and graphic novels from around the world into one giant volume that reveals what makes a read not just a success and not just a classic but a cult book. From fiction to non-fiction, poetry to self-help titles, "500 Essential Cult Books" covers a huge range of literature and is sorted into thematic genres. Each entry includes a...

   20 p hcmute 31/05/2017 163 2

 • Chìa khoá thành công

  Chìa khoá thành công

  Cung cấp những bí quyết giúp bạn thành công trong cuộc sống như: tự phát triển bản thân - bước đầu tiên hướng đến thành công, phát triển những phẩm chất cần thiết cho thành công, phát triển nghệ thuật giao tiếp, sử dụng thời gian một cách hợp lý...

   5 p hcmute 10/05/2017 209 5

 • Trò chơi tư duy : Sổ tay thủ thuật tư duy sáng tạo

  Trò chơi tư duy : Sổ tay thủ thuật tư duy sáng tạo

  Hướng dẫn cách lấy lại sự tự tin để tìm về với bản năng sáng tạo luôn tồn tại trong mỗi con người, đồng thời đưa ra những giải pháp, kỹ thuật sáng tạo mà chúng ta có thể áp dụng giúp thay đổi cuộc đời

   6 p hcmute 10/05/2017 277 18

 • Tư duy tích cực : Bạn chính là những gì bạn nghĩ!

  Tư duy tích cực : Bạn chính là những gì bạn nghĩ!

  Hướng dẫn bạn thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống để tự tin vào bản thân, nhìn mọi chuyện theo chiều hướng lạc quan, rộng mở, từ đó tạo một cảm giác hưng phấn, kích thích sự sáng tạo, biến chuyển những tình huống khó khăn thành thuận lợi nhằm xây dựng một cuộc sống tích cực hơn

   10 p hcmute 10/05/2017 158 9

 • Giới thiệu tủ sách Hồ Chí Minh tấm gương về đạo đức, phong cách

  Giới thiệu tủ sách Hồ Chí Minh tấm gương về đạo đức, phong cách

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, những phẩm chất đạo đức được Người nêu ra là phù hợp với từng đối tượng, có khi Người nhấn mạnh phẩm chất này hay phẩm chất khác là nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng Việt Nam ở từng giai đoạn nhất định. Từ đó, Người đã khái quát thành những phẩm chất chung, cơ bản nhất của con người...

   66 p hcmute 04/05/2017 186 5

 • Phương pháp dạy con hiệu quả

  Phương pháp dạy con hiệu quả

  Cuốn sách gồm những mẩu chuyện ngắn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cung cấp những công cụ tốt nhất giúp bạn có những phương pháp tốt nhất để dạy con hiệu quả

   6 p hcmute 12/10/2016 138 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429