• Laboratory exercises in microbiology

  Laboratory exercises in microbiology

  Laboratory exercises in microbiology/ Michael J. Pelczar . -- 2st ed.. -- New York: McGraw-Hill, 1965 662p.; 26cm. 1. Vi sinh vật học. Dewey Class no. : 579 -- dc 21 Call no. : 579 P477

   7 p hcmute 07/07/2022 21 0

 • Jectorfer proceedings of a conference

  Jectorfer proceedings of a conference

  Jectorfer proceedings of a conference/ Henry E. D'Amato (ed). -- Stockholm: Ab Astra, 1965 182p.; 24cm 1. Sinh lý động vật. I. D'Amato, Henry E. . Dewey Class no. : 590.72 -- dc 21 Call no. : 590.72 J44

   7 p hcmute 07/07/2022 22 0

 • Graphics

  Graphics

  Graphics/ John T. Rule, Steven A. Coons. -- 1st ed.. -- New York.: McGraw-Hill, 1961 483p.; 22cm. 1. Vẽ kỹ thuật. I. Coons, Steven A. . Dewey Class no. : 604 -- dc 21 Call no. : 604 R935

   10 p hcmute 07/07/2022 25 0

 • Graphic science and design

  Graphic science and design

  Graphic science and design/ Thomas E. French. -- 3rd ed.. -- New York.: McGraw-Hill, 1970 1054p.; 22cm. 1. Experimental design. 2. Thiết kế. 3. Vẽ kỹ thuật. Dewey Class no. : 604 -- dc 21 Call no. : 604 F876

   7 p hcmute 07/07/2022 24 0

 • An introduction to the world's Oceans

  An introduction to the world's Oceans

  Emphasizes the role of basic scientific principles in helping understand the processes that govern the ocean and the earth. This oceanography text is intended for students without a background in mathematics, physics, geology, or biology. It also examines other findings, such as analyzing satellite data and large-scale oceanographic programs. Call no. : 551.46 S968

   12 p hcmute 08/06/2022 30 0

 • Bí mật của hạnh phúc : 100 bí mật của những người hạnh phúc (The 100 simple secrets of happy people)

  Bí mật của hạnh phúc : 100 bí mật của những người hạnh phúc (The 100 simple secrets of happy people)

  Bí mật của hạnh phúc : 100 bí mật của những người hạnh phúc (The 100 simple secrets of happy people)/ David Niven. -- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2005 231tr.: minh họa; 20.5 cm Dewey Class no. : 158 -- dc 23 Call no. : 158 N734

   12 p hcmute 03/06/2022 27 0

 • Nhiệt động học

  Nhiệt động học

  Nhiệt động học/ Jean-Marie Brébec,Alian Favier,Philippe Denève...;Ngô Phú An(dịch). -- Tái bản lần thứ năm. -- H.: Giáo dục, 2007 317tr.; 27cm Dewey Class no. : 536.7 -- dc 21 Call no. : 536.7 N582

   5 p hcmute 30/05/2022 26 0

 • 556 năm đối chiếu âm lịch - dương lịch Việt Nam và trung Quốc 1544 (Giáp thìn) - 2100 (Canh thân)= The 556 years (1544 - 2100)sross - check in tables of the solar and lunar calendar betwen Vietnam and China

  556 năm đối chiếu âm lịch - dương lịch Việt Nam và trung Quốc 1544 (Giáp thìn) - 2100 (Canh thân)= The 556 years (1544 - 2100)sross - check in tables of the solar and lunar calendar betwen Vietnam and China

  556 năm đối chiếu âm lịch - dương lịch Việt Nam và trung Quốc 1544 (Giáp thìn) - 2100 (Canh thân)= The 556 years (1544 - 2100)sross - check in tables of the solar and lunar calendar betwen Vietnam and China/ Lê Quý Ngưu. -- Huế.: Thuận hóa, 2006 1145tr.; 30cm Dewey Class no. : 529.32 -- dc 22 Call no. : 529.32 L433-N576

   20 p hcmute 30/05/2022 34 0

 • Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS

  Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS

  Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/ Hoàng Ngọc Hà. -- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006 408tr.; 24cm Dewey Class no. : 526.9 -- dc 22 Call no. : 526.9 H678-H111

   8 p hcmute 30/05/2022 28 0

 • Trắc địa đại cương

  Trắc địa đại cương

  Trắc địa đại cương/ Hoàng Xuân Thành, Đào Duy Liê, Trần Lê Đang. -- H.: Xây dựng, 2005 288tr.; 27cm Dewey Class no. : 526.9 -- dc 22 Call no. : 526.9 H678-T367

   8 p hcmute 30/05/2022 26 0

 • Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương

  Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương

  Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương/ Phạm Văn Chuyên. -- H.: Giao thông Vận tải, 2005 128tr; 27cm Dewey Class no. : 526.9 -- dc 21 Call no. : 526.9 P534-C564

   7 p hcmute 30/05/2022 25 0

 • Trắc địa

  Trắc địa

  Trắc địa / Nguyễn Quang Tác. -- Tái bản. -- H : Xây dựng, 2005 187tr ; 27cm Dewey Class no. : 526.9 -- dc 21 Call no. : 526.9 N573-T115

   6 p hcmute 30/05/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429