• HCMUTE Catalogue 2018

  HCMUTE Catalogue 2018

  The university has built a very strong network with the industry, foreign universities and organizations

   40 p hcmute 06/02/2018 16 1

 • Cơ sở sinh học vi sinh vật

  Cơ sở sinh học vi sinh vật

  Cơ sở sinh học vi sinh vật là một phân môn của sinh học, là môn khoa học về sự sống hiển vi và các quá trình sống trong những đối tượng không trông thấy bằng mắt thường, có mối liên hệ chặt chẽ với các ngành khoa học trong và ngoài sinh học....

   6 p hcmute 25/01/2018 12 0

 • Hợp tác trong dạy học môn toán

  Hợp tác trong dạy học môn toán

  Với xu hướng hiện nay là dạy học theo hướng tiếp cận năng lực và giáo dục thực sự đáp ứng mục tiêu xã hội. Trong tất cả các năng lực học vừa là mục đích, vừa là phương tiện giáo dục. Có các loại năng lực như: năng lực chuyên môn, năng lực tư duy, năng lực độc lập, năng lực phương pháp, năng lực xã hội... Sư tương giao giữa các loại...

   9 p hcmute 25/01/2018 10 0

 • Cơ sở sinh học vi sinh vật - Tập II

  Cơ sở sinh học vi sinh vật - Tập II

  Tác giả ttrình bày nội dung các quá trình lên men, vi khuẩn quang hợp và cố định đạm, di truyền và biến dị ở vi sinh vật...

   7 p hcmute 24/01/2018 19 0

 • Câu hỏi và bài tập: Cơ sở hóa học hữu cơ ( Tập 2 )

  Câu hỏi và bài tập: Cơ sở hóa học hữu cơ ( Tập 2 )

  Bộ sách này dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học, học sinh các trường, lớp chuyên hóa học...

   5 p hcmute 24/01/2018 12 0

 • Câu hỏi và bài tập: Cơ sở hóa học hữu cơ ( Tập 1)

  Câu hỏi và bài tập: Cơ sở hóa học hữu cơ ( Tập 1)

  Bộ sách này dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học, học sinh các trường, lớp chuyên hóa học...

   5 p hcmute 24/01/2018 8 0

 • Bài tập hàm biến phức

  Bài tập hàm biến phức

  Trong cuốn sách này, tác giả đưa ra một số bài tập mẫu với lời giải chi tiết giúp cho sinh viên làm quen với việc giải các bài toán thuộc phần đó...

   6 p hcmute 24/01/2018 9 0

 • Hệ động lực trong cơ học chất lỏng

  Hệ động lực trong cơ học chất lỏng

  Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản như tập hút lùi củ một số phương trình, tốc độ phân rã nghiệm, ổn định hóa hệ Navier - Stokes - Voigt trong cơ học chất lỏng...

   17 p hcmute 24/01/2018 8 0

 • Giáo trình vật lý bán dẫn thấp chiều

  Giáo trình vật lý bán dẫn thấp chiều

  Giáo trình được biên soạn trên cơ sở các bài giảng đã được các tác giả trình bày nhiều năm cho học viên cao học chuyên ngành Vật lý lý thuyết tại Khoa Vật lý...

   8 p hcmute 22/01/2018 18 0

 • Chemistry for Engineering Students

  Chemistry for Engineering Students

  Connects chemistry to engineering, math, and physics; includes problems and applications specific to engineering; and offers realistic worked problems in every chapter that speak to your interests as a future engineer. Packed with built-in study tools, this textbook gives you the resources you need to master the material and succeed in the course. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may...

   15 p hcmute 25/10/2017 22 2

 • Calculus

  Calculus

  Its innovative presentation includes: Conceptual Understanding through Verbalization Mathematical Communication Cooperative Learning Group Research Projects Integration of Technology Greater Text Visualization Supplementary Materials Calculus features: Interactive art -Many pieces of art in the book link online to dynamic art to illustrate such topics as limits, slopes, areas, and direction fields An early presentation of transcendental...

   33 p hcmute 25/10/2017 35 3

 • Courage to Execute : What Elite U.S. Military Units Can Teach Business About Leadership and Team Performance

  Courage to Execute : What Elite U.S. Military Units Can Teach Business About Leadership and Team Performance

  The U.S. military in general, and its many elite organizations in particular, possesses a culture of high performance. Courage to Execute outlines the six basic principles that operate at the foundation of high performance, which include leadership, organization, communication, knowledge, experience, and discipline, known together as LOCKED. When all are practiced effectively, teamwork emerges. But the most elusive quality that exists at the...

   14 p hcmute 09/08/2017 33 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429