• Graphic design basics

  Graphic design basics

  GRAPHIC DESIGN BASICS combines design principles, history, and current technology to present students a comprehensive introduction to the field of graphic design. Keeping pace with rapid changes in the field of design, while maintaining a consistently high academic quality, the text emphasizes design structure and visual perception with a wide range of visuals from throughout design history, as well as the latest contemporary illustrations and...

   18 p hcmute 12/04/2019 7 0

 • DỰ BÁO NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG DÙNG MẠNG NEURAL

  DỰ BÁO NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG DÙNG MẠNG NEURAL

  Dự báo nhu cầu phụ tải điện năng đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý năng lượng một cách hiệu quả, bền vững như quy hoạch, đầu tư phát triển thêm cơ sở hạ tầng và vận hành hệ thống điện. Tính chính xác của dự báo nhu cầu phụ tải điện năng trong tương lai càng phải được đặc biệt chú trọng.

   9 p hcmute 11/04/2019 6 0

 • NHẬN DẠNG VÀ PHÁT HIỆN HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

  NHẬN DẠNG VÀ PHÁT HIỆN HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

  Ngày nay các kỹ thuật dự đoán hành động đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiều hệ thống tự động. Trên thế giới đã đề xuất các phương pháp cho việc phát hiện hành động người.Trong đề tài này trình bày cách để cải thiện hiệu năng của tác vụ dự đoán hành động.

   10 p hcmute 10/04/2019 7 0

 • ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẲNG HÌNH HỌCGIẢI BÀI TOÁN ĐÀN HỒI HAI CHIỀU

  ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẲNG HÌNH HỌCGIẢI BÀI TOÁN ĐÀN HỒI HAI CHIỀU

  Nghiên cứu phương pháp đẳng hình học .Xây dựng thuật toán. Viết code

   22 p hcmute 20/06/2018 81 1

 • XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

  XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

  Thiết kế chính là “linh hồn” của các dự án công trình xây dựng. Điều này có nghĩa là chủ đầu tư lẫn chủ trì thiết kế cần xem xét nhiều phương án khác nhau dựa trên những tiêu chí cụ thể đánh giá, chọn giải pháp tốt nhất. Đây là việc làm rất cần thiết. Trong những dự án quan trọng, việc đánh giá giải pháp do tập thể nhiều thành phần...

   27 p hcmute 13/06/2018 97 1

 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô h̀nh xử lư bề mặt nhựa bằng công nghệ plasma nhiệt độ thấp

  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô h̀nh xử lư bề mặt nhựa bằng công nghệ plasma nhiệt độ thấp

  Chế tạo mô hình thiết bị thực nghiệm xử lý bề mặt màng nhựa bằng công nghệ Plasma ở nhiệt độ thấp; Tìm ra các thông số vận hành của mô hình.

   22 p hcmute 14/05/2018 79 1

 • CONTROLLING AND MONITORING FABRIC DYEING MACHINE

  CONTROLLING AND MONITORING FABRIC DYEING MACHINE

  Xây dựng dựa trên mô hình máy nhuộm vải thực tế , có khả năng pha màu hoàn toàn tự động, sử dụng cảm biến nhiệt PT100 kiểm soát nhiệt độ gia nhiệt trong bồn nhuộm. Biến tấn điều khiển tốc độ động cơ quay trống nhuộm nhằm tăng hiệu suất cho quá trình nhuộm và vắt vải

   22 p hcmute 11/05/2018 120 1

 • Solid Waste Technology and Management

  Solid Waste Technology and Management

  The collection, transportation and subsequent processing of waste materials is a vast field of study which incorporates technical, social, legal, economic, environmental and regulatory issues. Common waste management practices include landfilling, biological treatment, incineration, and recycling – all boasting advantages and disadvantages. Waste management has changed significantly over the past ten years, with an increased focus on...

   8 p hcmute 04/04/2018 107 1

 • Universal principles of design

  Universal principles of design

  Whether a marketing campaign or a museum exhibit, a video game or a complex control system, the design we see is the culmination of many concepts and practices brought together from a variety of disciplines. Because no one can be an expert on everything, designers have always had to scramble to find the information and know-how required to make a design work—until now...

   8 p hcmute 04/04/2018 116 1

 • Contract law

  Contract law

  Significantly streamlined and updated, the second edition of Andrews' Contract Law now provides a clear and succinct examination of all of the topics in the contract law curriculum. Chapters direct students to the most important decisions in case law and employ a two-level structure to integrate short judicial excerpts into detailed discussion and analysis.

   5 p hcmute 03/04/2018 87 1

 • Material Innovation: Product Design

  Material Innovation: Product Design

  This volume on product design presents carefully selected products that showcase the innovative use of a particular material. The authors focus on specific product categories that include grown materials, surface fortification, advanced composites, additive manufacturing media, recycled materials, and the integration of electricity...

   7 p hcmute 03/04/2018 87 1

 • Prototyping and Low-Volume Production

  Prototyping and Low-Volume Production

  Designers are presented with a myriad of choices when preparing work for manufacture. Whether professionals or students, they must be thoroughly knowledgeable about how their designs can be produced efficiently and effectively.

   7 p hcmute 03/04/2018 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429