• Inside the Southeast Asian kitchen

  Inside the Southeast Asian kitchen

  A sumptuous gastronomic tour of ten Southeast Asian countries...

   11 p hcmute 09/06/2017 250 1

 • Nghiên cứu chế tạo hệ thống mô hình khuôn ép nhựa phục vụ giảng dạy

  Nghiên cứu chế tạo hệ thống mô hình khuôn ép nhựa phục vụ giảng dạy

  Nghiên cứu chế tạo hệ thống mô hình khuôn ép nhựa phục vụ giảng dạy: Báo cáo khoa học T2009-32/ Trần Chí Thiên. -- Tp.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2009 30tr.; 30cm 1. Công nghệ gia công nhựa. 2. Khuôn ép nhựa. 3. Nhựa. 4. Nhựa -- Công nghệ gia công. Dewey Class no. : 668.412 -- dc 22 Call no. : ĐCT 668.412 T772-T434 Dữ liệu...

   7 p hcmute 08/06/2015 317 6

 • Nghiên cứu chế tạo mô hình thực tập bảo vệ quá tải động cơ điện 3 pha

  Nghiên cứu chế tạo mô hình thực tập bảo vệ quá tải động cơ điện 3 pha

  Nghiên cứu chế tạo mô hình thực tập bảo vệ quá tải động cơ điện 3 pha: Báo cáo tổng kết đề tài khoa hoc và công nghệ cấp trường T2011-116/ Trần Văn Sỹ. -- Tp.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011 47tr.; 30cm 1. Động cơ điện. 2. Động cơ điện 3 pha. 3. Rơle nhiệt. Dewey Class no. : 621.313 -- dc 22 Call no. : ĐCT 621.313...

   6 p hcmute 08/06/2015 316 4

 • Nghiên cứu thiết kế phần mềm trợ giúp chế tạo phần tử điện cảm

  Nghiên cứu thiết kế phần mềm trợ giúp chế tạo phần tử điện cảm

  Nghiên cứu thiết kế phần mềm trợ giúp chế tạo phần tử điện cảm: Đề tài nghiên cứu cấp trường T2009-07/ Đậu Trọng Hiển. -- Tp.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2009 28tr.; 30cm 1. Cuộn dây điện -- Phần tử điện cảm. 2. Inductance caleulatims. 3. Phần tử điện cảm -- Thiết kế. Dewey Class no. : 621.31 -- dc 22 Call no. :...

   5 p hcmute 08/06/2015 337 1

 • Ứng dụng phần mềm Macromedia Director MX trong mô phỏng hệ thống lạnh cấp đông tại xưởng Nhiệt - Điện lạnh

  Ứng dụng phần mềm Macromedia Director MX trong mô phỏng hệ thống lạnh cấp đông tại xưởng Nhiệt - Điện lạnh

  Ứng dụng phần mềm Macromedia Director MX trong mô phỏng hệ thống lạnh cấp đông tại xưởng Nhiệt - Điện lạnh: Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường T2011-35/ Đoàn Minh Hùng, Đặng Thành Trung. -- Tp.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011 34tr.; 30cm 1. Công nghệ đông lạnh. 2. Hệ thống lạnh cấp đông....

   7 p hcmute 08/06/2015 402 14

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm bơm nhiệt cấp nước nóng cho các khách sạn khu vực phía Nam

  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm bơm nhiệt cấp nước nóng cho các khách sạn khu vực phía Nam

  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm bơm nhiệt cấp nước nóng cho các khách sạn khu vực phía Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường T2009-14/ Lê Minh Nhựt. -- Tp.HCM: Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, 2010 29tr.;30cm 1. Bơm nhiệt. 2. Bơm nhiệt cấp nước nóng -- Khách sạn khu vực phía Nam. 3. Hệ thống bơm nhiệt. 4. Heat pumps....

   6 p hcmute 08/06/2015 360 9

 • Kiểm soát khoảng cách xe với chướng ngại vật nhờ cảm biến siêu âm

  Kiểm soát khoảng cách xe với chướng ngại vật nhờ cảm biến siêu âm

  Kiểm soát khoảng cách xe với chướng ngại vật nhờ cảm biến siêu âm: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường T53-2008/ Lê Quang Vũ. -- Tp.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2009 58tr.; 30cm 1. Ô tô. 2. Ô tô -- Hệ thống kiểm soát khoảng cách tự động. Dewey Class no. : 629.222 -- dc 22 Call no. : ĐCT 629.222 L433-V986 Dữ liệu...

   6 p hcmute 08/06/2015 416 3

 • Viết chương trình khảo sát sức kéo Ôtô

  Viết chương trình khảo sát sức kéo Ôtô

  Viết chương trình khảo sát sức kéo Ôtô: Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường T2011-30/ Trần Đình Quý. -- Tp.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011 20tr.; 30cm 1. Ô tô. 2. Kỹ thuật ô tô. 3. Sức kéo ô tô. Dewey Class no. : 629.222 -- dc 22 Call no. : ĐCT 629.222 T772-Q166 Dữ liệu xếp giá SKC003277 (DHSPKT...

   7 p hcmute 08/06/2015 350 5

 • SKC003276

  SKC003276

   8 p hcmute 08/06/2015 217 1

 • Xây dựng phương tiện dạy học cho môn Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử ở trường Trung học phổ thông

  Xây dựng phương tiện dạy học cho môn Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử ở trường Trung học phổ thông

  Xây dựng phương tiện dạy học cho môn Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử ở trường Trung học phổ thông: Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ B2009-22-38/ Bùi Văn Hồng. -- Tp.HCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011 60tr.; 30cm 1. Giáo dục trung học. 2. Kỹ thuật điện -- Điện tử. 3. Phương tiện dạy học. 4....

   8 p hcmute 08/06/2015 309 2

 • Xây dựng phương tiện dạy học cho môn Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử ở trường Trung học phổ thông

  Xây dựng phương tiện dạy học cho môn Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử ở trường Trung học phổ thông

  Xây dựng phương tiện dạy học cho môn Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử ở trường Trung học phổ thông: Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ B2009-22-38/ Bùi Văn Hồng. -- Tp.HCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011 60tr.; 30cm 1. Giáo dục trung học. 2. Kỹ thuật điện -- Điện tử. 3. Phương tiện dạy học. 4....

   9 p hcmute 08/06/2015 233 1

 • Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo một số nghề phổ biến cho lực lượng lao động dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo một số nghề phổ biến cho lực lượng lao động dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo một số nghề phổ biến cho lực lượng lao động dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long: Báo cáo khoa học B2008-22-23 TĐ/ Phùng Rân,Trần Thu Hà, Đỗ Mạnh Cường...[và những người khác]. -- Tp.HCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011 86tr.; 30cm 1. Chương trình đào tạo nghề. I. Đỗ Mạnh...

   8 p hcmute 08/06/2015 295 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429