• 460 món canh xúp trị bệnh bổ dưỡng

  460 món canh xúp trị bệnh bổ dưỡng

  460 món canh xúp trị bệnh bổ dưỡng/ Tập 1 Trí Việt. -- H.: Nxb.Hà Nội, 2009 270tr.; 21cm Dewey Class no. : 613.2 -- dc 22Call no. : 613.2 T819-V666

   13 p hcmute 18/10/2021 10 0

 • Ăn uống chữa bệnh : Động mạch vành

  Ăn uống chữa bệnh : Động mạch vành

  Ăn uống chữa bệnh : Động mạch vành / Võ Mai Lý, Nguyễn Xuân Quý. -- H.: Phụ nữ, 2006 277tr.; 19cm Dewey Class no. : 613.2 -- dc 22Call no. : 613.2 V872-L981

   21 p hcmute 18/10/2021 11 0

 • Làm tương và đậu phụ

  Làm tương và đậu phụ

  Làm tương và đậu phụ/ Phạm Quang Tôn chủ biên; Đỗ Thị Chiến, Trương Thành Trung, Nguyễn Tiến Vượng. -- In lần thứ ba. -- Hà Nội: Thanh niên, 2006 22tr.; 19cm Dewey Class no. : 641.3 -- dc 22Call no. : 641.3 L213

   5 p hcmute 18/10/2021 20 0

 • Các món điểm tâm

  Các món điểm tâm

  Các món điểm tâm/ Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. -- H.: Phụ nữ, 2006 63tr.; 21cm Dewey Class no. : 641.52 -- dc 21Call no. : 641.52 N573-V217

   3 p hcmute 18/10/2021 17 0

 • Các món ăn chế biến từ cá

  Các món ăn chế biến từ cá

  Các món ăn chế biến từ cá/ Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. -- Tp.HCM.: Trẻ, 2006 171tr.; 21cm Dewey Class no. : 641.692 -- dc 21Call no. : 641.692 N573-V217

   8 p hcmute 18/10/2021 9 0

 • Món ngon từ hải sản

  Món ngon từ hải sản

  Món ngon từ hải sản/ Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. -- H.: Phụ nữ, 2006 63tr.; 21cm Dewey Class no. : 641.692 -- dc 21Call no. : 641.692 N573-V217

   3 p hcmute 18/10/2021 20 0

 • 117 món ăn chay thông dụng

  117 món ăn chay thông dụng

  117 món ăn chay thông dụng/ Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Phụng. -- Tp.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí MInh, 2005 183tr.; 21cm Dewey Class no. : 641.5636 -- dc 22, 641.502Call no. : 641.5636 T827-C545

   8 p hcmute 18/10/2021 10 0

 • Thức ăn giảm mập: Kỹ thuật chế biến các món ăn

  Thức ăn giảm mập: Kỹ thuật chế biến các món ăn

  Thức ăn giảm mập: Kỹ thuật chế biến các món ăn/ Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Phụng. -- Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí MInh, 2003 160tr ; 19cm Dewey Class no. : 641.5637 -- dc 22Call no. : 641.5637 T827-C545

   12 p hcmute 18/10/2021 9 0

 • Các món ăn thường ngày và đãi tiệc: Cẩm nang nội trợ/ T.2

  Các món ăn thường ngày và đãi tiệc: Cẩm nang nội trợ/ T.2

  Các món ăn thường ngày và đãi tiệc: Cẩm nang nội trợ/ T.2/ Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Thanh. -- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2005 126tr.; 21cm Dewey Class no. : 641.5 -- dc 22Call no. : 641.5 T827-C545

   5 p hcmute 18/10/2021 21 0

 • Món ăn thông dụng

  Món ăn thông dụng

  Món ăn thông dụng/ Nguyễn Trúc Chi. -- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006 106tr.; 21cm Dewey Class no. : 641.5 -- dc 22Call no. : 641.5 N573-C532

   7 p hcmute 18/10/2021 22 0

 • Các món ăn thường ngày và đãi tiệc: Cẩm nang nội trợ/ T.1

  Các món ăn thường ngày và đãi tiệc: Cẩm nang nội trợ/ T.1

  Các món ăn thường ngày và đãi tiệc: Cẩm nang nội trợ/ T.1/ Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Thanh. -- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2005 128tr.; 21cm Dewey Class no. : 641.5 -- dc 22Call no. : 641.5 T827-C545

   6 p hcmute 18/10/2021 7 0

 • 100 món ăn ngon

  100 món ăn ngon

  100 món ăn ngon/ Quỳnh Chi. -- H.: Phụ nữ, 2004 139.; 21cm Dewey Class no. : 641.82 -- dc 22Call no. : 641.82 Q178-C532

   6 p hcmute 18/10/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429