• Vấn đề giảng dạy, học tập các môn khoa học lý luận chính trị ở Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố hồ chí minh - thực trạng và giải pháp

  Vấn đề giảng dạy, học tập các môn khoa học lý luận chính trị ở Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố hồ chí minh - thực trạng và giải pháp

  Làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề đổi mới nội dung và phƣơng pháp giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị hiện nay. Điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng học tập các môn khoa học Lý luận chính trị hiện nay ở trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy các môn khoa học Lý luận...

   22 p hcmute 14/05/2018 2 0

 • Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Cuốn sách gồm các câu hỏi, các phương án trả lời và cả những gợi ý cho các câu hỏi và trả lời theo hình thức trắc nghiệm được chia thành các chương, bám sát theo kết cấu của giáo trình...

   5 p hcmute 26/01/2018 73 2

 • Tài liệu học tập môn học luật kinh doanh

  Tài liệu học tập môn học luật kinh doanh

  Cuốn sách giới thiệu sơ lược về luật kinh doanh và chủ thể kinh doanh. Trình bày pháp luật về chủ thể kinh doanh, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, pháp luật cạnh tranh, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

   8 p hcmute 10/10/2016 77 3

 • Tài liệu học tập môn học nhà nước và pháp luật

  Tài liệu học tập môn học nhà nước và pháp luật

  Cuốn sách có nội dung là những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, bao gồm những vấn đề cơ bản và mang tính trừu tượng của khoa học pháp lý.

   19 p hcmute 29/09/2016 132 9

 • Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại

  Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại

  Cuốn sách bao quát khá đầy đủ kiến thức về lịch sử các mô hình tổ chức nhà nước theo triết lý dân chủ, chứa đựng các tư tưởng chính trị của những triết gia nổi tiếng tự cổ chí kim, và cập nhật xu hướng phát triển của các mô hình quản trị nhà nươc hiện nay trên thế giới.

   11 p hcmute 31/08/2016 85 2

 • Giới thiệu sách Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

  Giới thiệu sách Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

  Danh mục này tập hợp giới thiệu sơ lược nội dung và hình ảnh của 20 cuốn sách. Thư viện hy vọng qua danh mục này giúp cho giảng viên, sinh viên nhà trường nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong qúa trình đổi mới tư duy của Đảng, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và...

   11 p hcmute 07/04/2016 80 8

 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

  Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh từng bước đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.Nhà trường không chỉ là nơi giảng dạy tri thức mà còn là nơi rèn luyện nhân phẩm, đạo đức cho con người, vì mục...

   14 p hcmute 07/03/2016 98 13

 • Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh cho Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh cho Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cuộc vận động lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động theo chỉ thị số 06/ CT – TW ngày 07/ 11/ 2006 của Bộ chính trị làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhận thức về nội dung cơ...

   6 p hcmute 04/03/2016 72 7

 • Việt Nam những mốc son lịch sử

  Việt Nam những mốc son lịch sử

  Cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, nhưng hết sức hào hùng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng kéo dài trong 30 năm (1945 – 1954), đã giành được thắng lợi trọn vẹn vào mùa Xuân 1975 lịch sử. Tầm vóc và ý nghĩa của cuộc chiến tranh vĩ đại này đã được Đảng ta đánh giá là “…Một cuộc chiến...

   18 p hcmute 22/04/2015 99 7

 • Xử lý đơn thư và khiếu nại, tố cáo : Trên máy vi tính và hệ thống mạng

  Xử lý đơn thư và khiếu nại, tố cáo : Trên máy vi tính và hệ thống mạng

  Xử lý đơn thư và khiếu nại, tố cáo : Trên máy vi tính và hệ thống mạng / Bùi Mạnh Cường. -- H : Thống kê, 2004 162tr ; 24cm 1. Đơn thư, Xử lý -- Ứng dụng tin học. 2. Lotus (Chương trình máy tính) -- Ứng dụng trong quản lý hành chính. 3. Quản lý hành chính -- Ứng dụng tin học. Dewey Class no. : 005.36 -- dc 21 Call no. : 005.36 B932 - C973...

   5 p hcmute 25/12/2013 123 4

 • Quản trị bảo trì và gỡ rối các sự cố hệ điều hành Windows XP - Tập 2

  Quản trị bảo trì và gỡ rối các sự cố hệ điều hành Windows XP - Tập 2

  Quản trị bảo trì và gỡ rối các sự cố hệ điều hành Windows XP - Tập 2 / Martin Grasdal, biên dịch: Thanh Nguyên và nhóm i-book. -- Tp.HCM : Thống kê, 2005 452tr ; 21cm 1. Microsoft Windows XP (Hệ điều hành máy tính) -- Quản trị. I. Thanh Nguyên. Dewey Class no. : 005.43 -- dc 21 Call no. : 005.43 G767 Dữ liệu xếp giá SKV029373 (DHSPKT -- KD -- ) SKV029374...

   10 p hcmute 25/12/2013 121 5

 • Tiềm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Tiềm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Hiện nay Đảng ta đang phát động phong trào " học tập và làm theo tấn gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là một chủ trương sáng suốt, được lòng dân và hợp thời đại, bước đầu đã có những tác dụng tốt.

   16 p hcmute 08/10/2013 89 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429