• Lễ tục Việt Nam xưa và nay

  Lễ tục Việt Nam xưa và nay

  Cô đọng hơn bốn nghìn năm phong kiến với giáo điều Nho gia Khổng Mạnh, xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều của các lễ tục của Trung Quốc. Mặc dù bị đô hộ rât lâu nhưng nền văn hóa của nước ta không hề bị đồng hóa. Lễ tục xưa vì thế chỉ tồn tại khi phù hợp với thế hệ mới, tư duy mới và có nếp sông văn hóa mới để hình...

   7 p hcmute 14/01/2021 7 0

 • Lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu 1990 - 2015 : 25 năm hữu nghị và phát triển - A history of the VietNam - European union relationship 1990 - 2015

  Lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu 1990 - 2015 : 25 năm hữu nghị và phát triển - A history of the VietNam - European union relationship 1990 - 2015

  Lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu 1990 - 2015 : 25 năm hữu nghị và phát triển - A history of the VietNam - European union relationship 1990 - 2015 Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:327.2597 H268

   3 p hcmute 06/01/2021 5 0

 • Lịch sử bang giao Việt Nam - Đông Nam Á

  Lịch sử bang giao Việt Nam - Đông Nam Á

  Trình bày nội dung về sự bang giao giữa Việt Nam và Đông Nam Á từ xưa đến nay, từ khi hình thành mối bang giao, sự phát triển mối quan hệ Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:327.597059 T772-M217

   5 p hcmute 06/01/2021 4 0

 • Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Cung cấp cho bạn trẻ những tri thức cần biết về lịch sử Đảng ở mức độ bao quát một cách có hệ thống dựa trên những sách giáo khoa về lịch sử Đảng của Học viện chính trị Quốc gia và các trường Đại học Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 324.2597075 Đ584-L719

   10 p hcmute 05/01/2021 8 0

 • Tìm hiểu môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Dưới dạng hỏi và đáp

  Tìm hiểu môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Dưới dạng hỏi và đáp

  Lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, từ dưới ách thống trị của thực dân Pháp cho đến sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những sự chỉ đạo của Đảng qua các thời kỳ phát triển của đất nước Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 324.2597075 B932-Đ584

   10 p hcmute 05/01/2021 7 0

 • Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam : Dựa trên bộ sưu tập của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

  Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam : Dựa trên bộ sưu tập của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

  Cuốn sách giới thiệu bạn đọc hiểu vè văn hóa Việt Nam, từ đó thêm yêu mên và tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở nước ta Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 305.8959075 N573-H987

   7 p hcmute 05/01/2021 5 0

 • Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới

  Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới

  Cuốn sách nói về lịch sử và nội dung cơ bản nhất các học thuyết chính trị của nhân dân loại từ cổ đại tới hiện đại, đưa ra nhiệm vụ hàng đầu là trang bị cho sinh viên kiến thức về các sựu việc và quy luật phát sinh và phát triển tư tưởng chính trị Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:320.09 L699

   1 p hcmute 29/12/2020 10 0

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Gồm các chương: Chương 1: Cuộc vận động thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920 - 1930). chương 2: Xây dựng Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945. Chương 3: Xây dựng đảng trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ chính quyền 1945 - 1975. Chương 4: Xây dựng đảng trong thời kỳ xây dựng và bảo về tổ quốc Việt Nam ( 1976 - 1986). Chương 5: Xây...

   1 p hcmute 25/12/2020 14 0

 • Hỏi đáp về 54 dân tộc Việt Nam

  Hỏi đáp về 54 dân tộc Việt Nam

  Việt Nam là một quốc gia gồm nhiều dân tộc. Ngành dân tộc học và các ngành khoa học có liên quan đã xác định được 54 dân tộc khác nhau đang sinh sống trên đất nước Việt Nam. Với mục đích mang đến cho bạn đọc những thông tin ngắn gọn và tìm hiểu sâu hơn về các dân tộc cùng chung sống trên một lãnh thổ, chúng tôi tổ chức sưu tầm, biên soạn...

   1 p hcmute 23/12/2020 10 0

 • Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch tại công ty cổ phần du lịch Đồng Tháp

  Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch tại công ty cổ phần du lịch Đồng Tháp

  Việc “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Du lịch tại Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp” được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tổng quan các nghiên cứu liên quan; từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực...

   13 p hcmute 03/11/2020 23 0

 • Connections across Eurasia: Transportation, comunicatios, and cultural exchange along the Silk Roads

  Connections across Eurasia: Transportation, comunicatios, and cultural exchange along the Silk Roads

  Examines the remarkable histories of the societies and people who fostered Eurasian trade and communication in the almost two millennia before 1500 CE. This book explores a study in the early history of "globalization," the commercial and cultural exchanges.

   12 p hcmute 28/08/2020 49 1

 • Why I hate flying: Tales for the tormented traveler

  Why I hate flying: Tales for the tormented traveler

  Provides an irreverent look at waiting at check-in, security gate, crowded seating, and airline food

   10 p hcmute 28/08/2020 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429