• Hồ Chí Minh với các chiến dịch trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc

  Hồ Chí Minh với các chiến dịch trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc

  Cuốn sách được xuất bản nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2005). Đây là cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu quý và bài viết của nhiều tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò người lãnh đạo, chỉ huy, ảnh hưởng trực tiếp đến thắng lợi của các chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp...

   6 p hcmute 30/12/2020 10 0

 • Về công tác Đảng, công tác chính trị trong các lực lương vũ trang nhân dân

  Về công tác Đảng, công tác chính trị trong các lực lương vũ trang nhân dân

  Cuốn sách tổng hợp các bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyển chọn hướng vào những vấn đề quan trọng đang đặt ra hiện nay trong thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đồng thời thể hiện sự phát triển ngày càng phong phú và hoàn thiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Bác Hồ về việc tiến hành công tác Đảng,...

   6 p hcmute 30/12/2020 10 0

 • Về xây dựng lực lương vũ trang nhân dân : Biên niên những sự kiện và tư liệu

  Về xây dựng lực lương vũ trang nhân dân : Biên niên những sự kiện và tư liệu

  Cuốn sách viết về việc nghiên cứu tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ chí Minh, đó là một công việc nghiêm túc, lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức với tinh thần cách mạng và khoa học. Cuốn sách cũng phần nào giúp chúng ta hiểu hơn về phẩm chất và những đức tính cao đẹp của Bác. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 335.5271...

   5 p hcmute 30/12/2020 9 0

 • Hồ Chí Minh biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự

  Hồ Chí Minh biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự

  Cuốn sách này gồm những tư liệu trích từ các bài viết, bài nói và ghi chép những hoạt động về quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969, căn cứ vào các văn bản gốc, có sử dụng một số đoạn hồi ký của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội, những bài viết của một số nhà báo, một số đồng chí từng làm...

   7 p hcmute 30/12/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429