• Tủ lạnh gia đình

  Tủ lạnh gia đình

  Tủ lạnh gia đình/ Trần Khánh Hà. -- H: Khoa học và Kỹ thuật, 1999 72tr 19cm. Dewey Class no. : 621.57 -- dc 21Call no. : 621.57 T772-H111

   5 p hcmute 18/10/2021 10 0

 • Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

  Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

  Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. -- Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2013 272tr.; 27cm Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo MOET. Ngân hàng phát triển Châu Á ADB, Dự án PT GV THPT&TCCN - Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh Dewey Class no. : 629.222071 -- dc 22Call no. :...

   1 p hcmute 18/10/2021 24 0

 • Tủ lạnh máy kem máy đá máy điều hòa nhiệt độ

  Tủ lạnh máy kem máy đá máy điều hòa nhiệt độ

  Tủ lạnh máy kem máy đá máy điều hòa nhiệt độ/ Nguyễn Đức Lợi,Phạm Văn Tùy. -- H: Khoa học và Kỹ thuật, 1997 374tr; 19cm Dewey Class no. : 621.57 -- dc 21, 697.9Call no. : 621.57 N573-L834

   8 p hcmute 15/10/2021 17 0

 • Bài tập kĩ thuật lạnh

  Bài tập kĩ thuật lạnh

  Bài tập kỹ thuật lạnh cơ sở/ Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy. -- H: Giáo dục, 1996 227tr; 27cm. Dewey Class no. : 621.56 -- dc 21Call no. : 621.56 N573-L834

   7 p hcmute 15/10/2021 18 2

 • Tự sửa chữa điện lạnh tại nhà

  Tự sửa chữa điện lạnh tại nhà

  Tự sửa chữa điện lạnh tại nhà/ Đặng Hồng Quang. -- Tp.HCM: Trẻ, 1997 112tr; 19cm Dewey Class no. : 621.56 -- dc 21Call no. : 621.56 Đ182-Q124

   6 p hcmute 15/10/2021 23 0

 • Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

  Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

  Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt/ Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hân. -- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1999 289tr; 24cm. Dewey Class no. : 621.402 -- dc 21Call no. : 621.402 P534-D167

   10 p hcmute 15/10/2021 21 0

 • Sử dụng - sửa chữa tủ lạnh & máy lạnh

  Sử dụng - sửa chữa tủ lạnh & máy lạnh

  Sử dụng sửa chữa tủ lạnh và máy lạnh/ Ngọc Minh (biên soạn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000 194tr.; 19cm Dewey Class no. : 621.57 -- dc 21Call no. : 621.57 N576-M664

   4 p hcmute 15/10/2021 26 0

 • Giáo trình sửa chữa hệ thống di chuyển

  Giáo trình sửa chữa hệ thống di chuyển

  Giáo trình sửa chữa hệ thống di chuyển/ Bộ Xây dựng. -- H.: Xây dựng, 2012 67tr.; 27cm Dewey Class no. : 629.240 288 -- dc 22Call no. : 629.240288 G434

   6 p hcmute 04/10/2021 16 1

 • Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy

  Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy

  Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy/ Trần Phương Hồ. -- H:: Thanh niên, 2009 139tr; 24cm Dewey Class no. : 629.287 75 -- dc 22Call no. : 629.28775 T772-H678

   7 p hcmute 04/10/2021 62 6

 • Quy luật đi dây điện đèn còi xe gắn máy Nhật

  Quy luật đi dây điện đèn còi xe gắn máy Nhật

  Quy luật đi dây điện đèn còi xe gắn máy Nhật/ Trần Phương Hồ. -- H:: Thanh Niên, 2009 143tr; 24cm Dewey Class no. : 629.287 75 -- dc 22Call no. : 629.28775 T772-H678

   8 p hcmute 04/10/2021 18 0

 • Cảm biến và ứng dụng: Vật lý - Linh kiện- Mạch điện ứng dụng

  Cảm biến và ứng dụng: Vật lý - Linh kiện- Mạch điện ứng dụng

  Cảm biến và ứng dụng: Vật lý - Linh kiện- Mạch điện ứng dụng/ Dương Minh Trí . -- H.: Khoa học và Kỹ thuật , 2001 527tr; 20,5cm Summary: Nội dung chính: Dewey Class no. : 629.381 2 -- dc 21

   13 p hcmute 04/10/2021 14 0

 • Giáo trình cảm biến: Sách chào mừng 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội

  Giáo trình cảm biến: Sách chào mừng 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội

  Giáo trình cảm biến: Sách chào mừng 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội/ Phan Quốc Phô (chủ biên), Nguyễn Đức Chiến. -- In lần thứ năm có sửa chữa. -- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006 328tr; 24cm Dewey Class no. : 629.381 2 -- dc 21Call no. : 629.3812 P535-P574

   19 p hcmute 04/10/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429