• XÂY DỰNG CHỈ SỐ ÐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỐT YẾU TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ÐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC

  XÂY DỰNG CHỈ SỐ ÐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỐT YẾU TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ÐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC

  Xây dựng bộ chỉ số KPI trong quản trị nguồn nhân lực. Đánh giá khả năng áp dụng bộ chỉ số trên tại các trường đại học

   22 p hcmute 22/06/2018 32 0

 • SKC005560_22TR

  SKC005560_22TR

  Đánh giá tác động của yếu tố mùa vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ sự ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ tới thị trường, các nhà đầu tư sẽ cân nhắc kỹ trong các quyết định đầu tư và các doanh nghiệp trong việc phát hành cổ phiếu

   22 p hcmute 21/06/2018 8 0

 • SKC005529_22TR

  SKC005529_22TR

  Xác định và đánh giá mức độ quan trọng các tiêu chí xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp . Ứng dụng kỹ thuật logic mờ tiến hành xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Đánh giá kết quả.Cung cấp thêm một phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp cho các đối tương quan tâm tham khảo

   22 p hcmute 21/06/2018 8 0

 • SKC005504_22TR

  SKC005504_22TR

  Nghiên cứu cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Đánh giá thực trạng sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp tại WTO. Đề ra các giải pháp nhằm sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO một cách hiệu quả hơn.

   22 p hcmute 21/06/2018 7 0

 • SKC005716_22TR

  SKC005716_22TR

  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dự toán ngân sách, phân tích đánh giá thực trạng về hệ thống dự toán ngân sách tại trường ĐH SPKT

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005460_22TR

  SKC005460_22TR

  Nghiên cứu lý luận cơ sở khoa học về công cụ tài chính phái sinh và môi trường pháp lý về kế toán.Thực trạng môi trường pháp lý về kế toán công cụ tài chính phái sinh tại ngân hàngthương mại trong thời gian qua. Hoàn thiện môi trường pháp lý về kế toán công cụ tài chính phái sinh tại các ngân hàng thương mại để phù hợp với yêu cầu hội nhập...

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005549_22TR

  SKC005549_22TR

  Phân tích các số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trước và sau khi gia nhập WTO để thấy được tác động của việc gia nhập này. Đánh giá các tác động cũng như lộ trình thực hiện cam kết của Việt Nam

   22 p hcmute 20/06/2018 5 0

 • SKC005482_22TR

  SKC005482_22TR

  Đề tài nhằm đưa ra được các giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng được bộ tiêu chuẩn Basel III vào an toản hoạt động của ngân hàng TMCP Â Châu

   22 p hcmute 20/06/2018 6 0

 • SKC005400_22TR

  SKC005400_22TR

  Hiểu rõ về chính sách kinh tế mà EU tiến hành với Việt Nam từ giai đoạn 1990 đến nay, từ đó nhận xét những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ Việt Nam –EU. Đưa ra một số giải pháp khác mang tính chất kiến nghị.

   22 p hcmute 20/06/2018 5 0

 • SKC005412_22TR

  SKC005412_22TR

  Đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam và TP.HCM thoát khỏi tình trạng đóng băng hiện nay

   22 p hcmute 20/06/2018 9 0

 • SKC005383_22TR

  SKC005383_22TR

  Nghiên cứu thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, thông qua đó, gợi ý các giải pháp để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại VN trong thời gian tới

   22 p hcmute 19/06/2018 6 0

 • SKC005368_22TR

  SKC005368_22TR

  Kiểm định sự vận hành của mô hình Servqual trong dịch vụ mặt đất . Đo lường chất lượng dịch vụ tại công ty SAGS. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại SAGS.

   22 p hcmute 19/06/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429