• Thiết kế mô hình phân loại và mã hóa chi tiết sản phẩm đồ gỗ nội thất của khối tủ trong xí nghiệp FURNITURE thuộc công ty TNHH Phát Triển

  Thiết kế mô hình phân loại và mã hóa chi tiết sản phẩm đồ gỗ nội thất của khối tủ trong xí nghiệp FURNITURE thuộc công ty TNHH Phát Triển

  Nghiên cứu quy trình và công nghệ sản xuất sản phẩm của khối Tủ, cách thức gia công và xử lý bán thành phẩm ở từng công đoạn sẽ được phân tích kỹ lưỡng để từ đó giúp cho việc phân loại loại theo hình dáng và cách thức gia công cũng như quy trình sản xuất của từng loại chi tiết được dễ dàng...

   22 p hcmute 25/09/2017 0 0

 • Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty TNHH bao bì SAN MIGUEL YAMAMURA PHÚ THỌ

  Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty TNHH bao bì SAN MIGUEL YAMAMURA PHÚ THỌ

  Nhập khẩu đóng vai trò không nhỏ trong quá trình cân bằng cán cân thương mại của nền kinh tế quốc gia. Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Trong bài khóa luận này tập trung tìm hiểu thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty TNHH San Miguel Yamamura Phú Thọ.

   22 p hcmute 25/09/2017 0 0

 • Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may Việt Thắng

  Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may Việt Thắng

  Nghiên cứu tìm hiểu rõ về quy trình xuất khẩu, các hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần May Việt Thắng trong giai đoạn 2012-2015. Nêu ra những điểm mạnh có được, những vấn đề còn tồn tại đưa từ đó kiến nghị giải pháp góp phần nâng cao việc thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu của công ty...

   22 p hcmute 25/09/2017 0 0

 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ÐỒNG XUẤT KHẨU GIÀY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ THÁI BÌNH

  NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ÐỒNG XUẤT KHẨU GIÀY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ THÁI BÌNH

  Nghiên cứu tình hình thực trạng hợp đồng xuất khẩu ở Việt Nam hiện nay cũng như công ty, để phân tích đánh giá quy trình thực hiện của công ty, những kết quả đạt được và tồn tại cần khắc phục. Sau đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động...

   22 p hcmute 21/09/2017 2 0

 • PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TYVIỆT THẮNG - CTCP

  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TYVIỆT THẮNG - CTCP

  Đề tài phân tích đánh giá để tìm ra nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính cảu doanh nghiệp. Đưa ra biện pháp khắc phục để tăng hiệu quả kinh tế...

   22 p hcmute 21/09/2017 3 1

 • HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

  Tìm hiểu về thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đang được công ty cổ phần TICO áp dụng, đưa ra những kiến nghị để công ty có thể cải thiện hệ thống quản lý chất lượng của mình hơn nhằm nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và quản lý tốt hơn...

   22 p hcmute 21/09/2017 2 0

 • The Little Book of the Shrinking Dollar

  The Little Book of the Shrinking Dollar

  The United States dollar is losing value at an alarming rate. According to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) index, the U.S. currency is 37 percent below fair value against the Australian dollar and 20 percent versus the Canadian dollar. The decline of the U.S. dollar is one of the biggest threats facing American investors today, but with the Little Book of the Shrinking Dollar: What You Can do to Protect Your...

   12 p hcmute 09/08/2017 9 0

 • Business Research Methods

  Business Research Methods

  Designed as an introduction to doing business research, this book acts as a comprehensive guide for students embarking on their research projects. The authors, together with real students and supervisors, draw on their own experiences so that readers can take note of their tips for success and avoid making their mistakes.

   4 p hcmute 08/08/2017 2 0

 • Foundations of Finance: The Logic and Practice of Financial Management

  Foundations of Finance: The Logic and Practice of Financial Management

  Keown enables students to see the big picture by letting them understand the logic that drives finance rather than having them memorize formulas.

   5 p hcmute 08/08/2017 4 1

 • Introduction to Hospitality Management

  Introduction to Hospitality Management

  Capturing the flavor and breadth of the industry, Introduction to Hospitality Management, 3/e, explores all aspects of the field including: travel and tourism; lodging; foodservice; meetings, conventions and expositions; and leisure and recreation. Devoting six chapters to management, the book focuses on hospitality and management and uses first-person accounts, corporate profiles and industry morsels to foster a student’s appreciation for...

   4 p hcmute 08/08/2017 4 0

 • Derivatives: Valuation and Risk Management

  Derivatives: Valuation and Risk Management

  With the purchase of this book, students will also have the unique opportunity to utilize Fincad XL-Dubofsky/Miller Edition, a limited version of FinancialCAD's comprehensive derivatives valuation toolkit, Fincad XL. The book features many examples using FinancialCAD's industry-leading package, affording students the chance to develop "real life" skills and helping business school students gain a competitive edge in the job market....

   18 p hcmute 08/08/2017 7 1

 • The Economics of Financial Markets

  The Economics of Financial Markets

  The Economics of Financial Markets presents a concise overview of capital markets, suitable for advanced undergraduates and for beginning graduate students in financial economics. Following a brief overview of financial markets--their microstructure and the randomness of stock market prices--this textbook explores how the economics of uncertainty can be applied to financial decision-making. Emphasis is placed on the economic principles...

   6 p hcmute 08/08/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429