• Principles of microeconomics

  Principles of microeconomics

  Principles of microeconomics/ Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. -- 3rd ed. -- Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007. xxxi, 470p.; 28cm Kinh tế vi mô ISBN 0073193984 ISBN 9780073193984 Dewey Class no. : 338.5 -- dc 22 Call no. : 338.5 F828

   27 p hcmute 22/07/2022 10 0

 • How to buy real estate overseas

  How to buy real estate overseas

  How to buy real estate overseas / Kathleen Peddicord. -- New Jersey : Wiley & Cons, 2013. viii, 248p. ; 24cm ISBN 9781118518595 Dewey Class no. : 332.6324 -- dc 23 Call no. : 332.6324 P371

   5 p hcmute 22/07/2022 9 0

 • Managerial economics : A problem-solving approach

  Managerial economics : A problem-solving approach

  Managerial economics : A problem-solving approach / Nick Wilkinson. -- New York : Cambridge University Press, 2005. xxi, 533p. ; 25 cm 780521526258 Dewey Class no. : 330.024468 -- dc 23 Call no. : 330.024468 W686

   20 p hcmute 22/07/2022 115 0

 • Practical guide to envirolmental impact assessment

  Practical guide to envirolmental impact assessment

  Practical guide to envirolmental impact assessment/ Betty Bowers Marriott. -- New York.: McGraw-Hill, 1997. 320p.; 24cm Dewey Class no. : 333.714 -- dc 21 Call no. : 333.714 M359

   15 p hcmute 22/07/2022 11 0

 • Engineering effective learningtoolkit

  Engineering effective learningtoolkit

  Tiêu đề này cung cấp một cách tiếp cận từng bước, có hệ thống để thiết kế, quản lý và đánh giá các dự án đào tạo, học tập và thực hiện thành công. Call no. : 658.3 S875

   11 p hcmute 27/06/2022 23 0

 • Management

  Management

  xxxiv, 921 trang: hình minh họa màu; 26 cm. Call no. : 658 S193

   29 p hcmute 27/06/2022 23 0

 • The best damn management book ever : 9 keys to creating self-motivating high achievers

  The best damn management book ever : 9 keys to creating self-motivating high achievers

  "A practical guidebook to managing a stellar staff of high-achieversThe Best Damn Management Book Ever teaches managers, executives, and business owners how to create a staff of self-motivated, confident, high-achieving, self-starters. Acclaimed author of The Best Damn Sales Book Ever, Warren Greshes draws from years of experience to offer practical, easy-to-implement steps explained through entertaining, informative real-life stories. Learn...

   12 p hcmute 27/06/2022 20 0

 • HBR guide to getting the mentoring you need

  HBR guide to getting the mentoring you need

  Làm thế nào để thu hút những người cố vấn phù hợp, duy trì mối quan hệ hiệu quả với họ cũng như áp dụng cấu trúc và sự chặt chẽ cho kinh nghiệm cố vấn của bạn để bạn có thể phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp của mình Call no. : 650.14 H431

   8 p hcmute 27/06/2022 69 0

 • Havard business essentials manager's toolkit

  Havard business essentials manager's toolkit

  Suitable for managers who seek to develop the skills and capabilities that can help them excel in a complex business world, this work covers topics ranging from hiring and retaining good people to motivating and developing team members, from understanding key financial statements to delegating work effectively Call no. : 658 M266

   13 p hcmute 27/06/2022 20 0

 • Social media marketing for dummies

  Social media marketing for dummies

  Get the last word on the most up-to-date social media marketing techniquesIf you're not tweeting, Facebooking, or blogging by now, your business is getting left behind. Social media marketing is a highly effective way to engage with your customers. It's an easy, inexpensive way to enlarge your audience, add customers, and build your business. This guide provides an indispensable resource for small businesses and start-ups looking for low-cost...

   22 p hcmute 27/06/2022 22 0

 • Future drive Electric vehicles and sustainable transportation

  Future drive Electric vehicles and sustainable transportation

  Future drive Electric vehicles and sustainable transportation/ Daniel Sperling; with contributions from mark A. Delucchi, patricia M. Davis, and A.F Burke. -- California: Island Press, 1995 175p.; 21cm ISBN 1 55963 327 1 1. Ô tô điện. 2. Automobiles, Electric. 3. Kinh tế vận tải. 4. Transportation and state. 5. Transportion, Automotive -- Environmental aspects. I. Brurke, A.F. II. Davis, Patricia M. III....

   9 p hcmute 08/06/2022 24 0

 • Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

  Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

  Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán/ Nguyễn Đăng Nam, Hoàng Văn Quỳnh. -- H.: Tài chính, 2009 455tr.; 24cm Dewey Class no. : 332.642 -- dc 22 Call no. : 332.642 N573-N174

   14 p hcmute 03/06/2022 56 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429