• 6 mô hình tổ chức để kết hợp thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng

  6 mô hình tổ chức để kết hợp thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng

  Chia sẻ mô hình tổ chức kết hợp thương hiệu và trách nhiệm đối với cộng đồng.Nội dung được On Home Asia (https://onhome.asia/) biên tập và đăng tải.

   9 p hcmute 09/08/2021 36 1

 • Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu học tập môn tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, xây dựng nhà nước...

   12 p hcmute 21/06/2021 267 10

 • Chương trình đào tạo đại học theo quy chế tín chỉ ngành Nuôi trồng thủy sản

  Chương trình đào tạo đại học theo quy chế tín chỉ ngành Nuôi trồng thủy sản

  Tổng hợp toàn bộ nội dung đề cương chi tiết học phần ngành nuôi trồng thủy sản.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 639.8071 C559

   5 p hcmute 09/06/2021 45 0

 • Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài

  Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài

  Nội dung sách tập trung giới thiệu khái quát lịch sử giáo dục Việt Nam, những cơ hội, thách thức và nhiệm vụ đặt ra đối với giáo dục Việt Nam trong những năm đầu của thể kỷ XXI. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng và nguồn nhân lực cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sách có...

   13 p hcmute 31/03/2021 81 1

 • Thông báo Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng học bạ THPT; xét điểm thi THPT 2021 vào hệ đại học chính quy năm 2021

  Thông báo Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng học bạ THPT; xét điểm thi THPT 2021 vào hệ đại học chính quy năm 2021

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng học bạ Trung học phổ thông (THPT); xét điểm thi THPT 2021 vào Đại học hệ chính quy năm 2021 như sau (có file đính kèm)

   6 p hcmute 10/03/2021 993 0

 • Gia đình và dân tộc

  Gia đình và dân tộc

  Gia đình là hạt nhân của xã hội. Dưới góc độ của nhà giáo dục và xã hội học, tác giả đã trình bày trong những bài tiểu luận ngắn các quan điểm của mình về những giá trị truyền thông văn hóa của gia đình và dân tộc mà ngày nay cần kế thừa và phát huy.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 306.874 N573 - L848

   9 p hcmute 10/03/2021 75 1

 • Đình chùa, lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam

  Đình chùa, lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam

  Việc bảo tồn các di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa vật chất nói riêng gồm thành quách, đền chùa, miếu mạo, ... là một trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của nhiều thế hệ dân tộc nối tiếp nhau. Bởi vì nó không chỉ là niềm tự hào của nhân dân mà còn là tài sản vô giá do tổ tiên ta đã tốn biết bao công sức, trí tuệ, tiền của để...

   32 p hcmute 10/03/2021 71 0

 • Đại cương văn hóa phương đông

  Đại cương văn hóa phương đông

  Tập sách này cung cấp những kiến thức đại cương về văn hóa phương Đông. Cuốn sách này trình bày về cơ sở văn hóa của Trung Hoa và Ấn Độ là những nền văn hóa có ảnh hưởng rộng lớn ở phương Đông và có mối liên hệ mật thiết tới Việt Nam. Hai nền văn hóa này cũng được coi là cội nguồn hoặc xa hoặc gần của nhiều nền văn hóa ở phương...

   7 p hcmute 10/03/2021 100 0

 • Gia đình trẻ và việc hình thành nhân cách thanh niên

  Gia đình trẻ và việc hình thành nhân cách thanh niên

  Để giúp bạn nghiên cứu một cách sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn cùng với những vấn đề cơ bản về nội dung, phương pháp giáo dục con cái góp phần hình thành nhân cách thanh niên thời đại mới; Nhà xuất bản Thanh niên trân trọng giới thiệu cuốn sách: "Gia đình trẻ và việc hình thành nhân cách thanh niên" của PTS Dương Tự ĐamSách có...

   9 p hcmute 10/03/2021 132 2

 • Lịch sử kỹ nữ

  Lịch sử kỹ nữ

  Nghề kỹ nữ, gái thanh lâu là một hiện thực mặt trái, một chỉ báo não lòng về hiện trạng cơ hàn và khuynh hướng suy thoái của xã hội.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 306.568 T883 - Q121

   42 p hcmute 10/03/2021 65 0

 • Những vấn đề tâm lý và văn hóa hiện đại

  Những vấn đề tâm lý và văn hóa hiện đại

  Gồm nhiều bài viết tiếp cận bản tính tộc người Việt, phương diện văn hoá trong quan hệ xã hội, những vấn đề tâm lý, hành vi, stress của con người trong cuộc sống hiện đại... Giới thiệu một số khả năng sáng tạo của văn nghệ sĩ Việt Nam Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 306.87 Đ182 - K47

   7 p hcmute 10/03/2021 133 9

 • Những trái tim đầy hy vọng

  Những trái tim đầy hy vọng

  Hạnh phúc và tình yêu là đề tài muôn thuở mà không có gì thay thế được... Cuốn sách bạn đang cầm trong tay không chỉ nêu lên tình âu yếm của cha mẹ, lòng hiếu thảo của con và sự tận tụy của ông bà là những tấm gương cao cả về tình thân ái. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 306.87 - B366

   6 p hcmute 10/03/2021 64 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429