• EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

   21 p hcmute 24/08/2018 313 5

 • EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa in và truyền thông đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ in

   28 p hcmute 23/08/2018 250 6

 • EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Kinh tế đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Quản lý công nghiệp, Kế toán, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý kinh tế

   25 p hcmute 21/08/2018 262 5

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật dữ liệu

   25 p hcmute 21/08/2018 256 10

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thực phẩm; Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật môi trường

   27 p hcmute 21/08/2018 252 1

 • EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  “Tủ sách EBOOK HCMUTE phục vụ đào tạo 4.0” tập hợp nhiều tài liệu giáo trình do tập thể giảng viên Viện Sư phạm kỹ thuật biên soạn, nhằm góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công sứ mệnh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao trong các...

   29 p hcmute 21/08/2018 259 2

 • EBOOK KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2018

   EBOOK KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Điện - điện tử đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho các ngành:Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh); Công nghệ kỹ thuật máy tính.

   44 p hcmute 20/08/2018 575 16

 • EBOOK KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2018

  EBOOK KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Cơ khí động lực đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho ngành CNKT Ô tô và CNKT Nhiệt.

   28 p hcmute 09/08/2018 229 13

 • EBOOK KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 2018

  EBOOK KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Cơ khí chế tạo máy đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho các ngành: công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật công nghiệp, công nghệ chế tạo máy, công nghệ chế biến lâm sản.

   38 p hcmute 08/08/2018 233 8

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ MAY VA THỜI TRANG 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ MAY VA THỜI TRANG 2018

  Tủ sách EBOOK HCMUTE phục vụ đào tạo 4.0. Với mong muốn giúp các em dễ tiếp cận hơn đến các tài liệu chuyên ngành khoa Công nghệ May và Thời trang, tập thể giảng viên khoa đã quyết định cùng nhau biên soạn nhiều cuốn giáo trình chuyên môn cho các ngành Kỹ thuật Nữ công, Công nghệ May và Thiết kế Thời trang như Giáo trình quản lý chất lượng trang...

   34 p hcmute 08/08/2018 151 4

 • BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THEO HƯỚNG CẬP NHẬT DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

  BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THEO HƯỚNG CẬP NHẬT DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

  Hiên nay, trong qua trinh công nghiêp hoa hiên đai hoa đât n ước, đi đôi với sự phát triển kinh tế – xã hội thì vấn đề đào tạo ra ng uôn nhân l ực phuc vu san xuât trong cac nganh công nghiêp la môt nhu câu câp thiêt . Cùng với sự phát triển rất nhanh của các ngành khoa học – công nghê thi sô lượng nguôn nhân lực cung tăng theo ca vê chât...

   30 p hcmute 14/06/2018 76 1

 • BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHO MODUL BIẾN TẦN MM420

  BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHO MODUL BIẾN TẦN MM420

  Biến tần ngày càng có vai trò quan trọng trong hệ thống công nghiệp, do đó việc dạy và học các kiến thức về biến tần là việc làm cần thiết trong quá trình đào tạo. Hiện nay, biến tần do nhiều hãng khác nhau sản xuất và có nhiều loại khác nhau với các tính năng riêng biệt. Do đó việc giảng dạy và đào tạo môn học này gặp nhiều khó khăn. Để...

   29 p hcmute 13/06/2018 96 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429