• Marketing for decision makers

  Marketing for decision makers

  what does the term maketing mean to you ? many people think it means the same as personal selling. Others think marketing bis the same as personal selling and advertising. Still others believe merketing has something to do with making products available in stores, arranging display. and maintaining inventories of products for future sales.

   6 p hcmute 11/04/2019 10 0

 • Gardner's art through the ages : a global history - Volume 1

  Gardner's art through the ages : a global history - Volume 1

  The most widely read history of art in the English language for more than 80 years, GARDNER has built its stellar reputation on the inclusion of the most significant images and monuments, discussions of these images in their full historical and cultural context, reproductions of unsurpassed quality, scholarship that is up-to-date and deep, and more help for students and instructors than any other survey text. The 13th Edition adds to this...

   17 p hcmute 11/04/2019 8 0

 • Business research methods

  Business research methods

  the world of bussiness is certainly changing at a very fast rate. Businesses can't assume that con-tinuting to produce the same old producfs, by the same old process, with the same old technology, managed in the same old way will continue to produce the same old good result.

   24 p hcmute 11/04/2019 8 0

 • INTRODUCTION TO AIRLINE GROUND SERVICE

  INTRODUCTION TO AIRLINE GROUND SERVICE

  Air transportation plays a vital role in a country s economy by enhancing the efficiency and effectiveness of both business and leisure travel. Introduction to Airline Ground Service is written for airline executives, university lecturers and undergraduate students who have the goal of fully preparing to take on the important role of a ground service agent (GSA) in the airline industry. Anyone working in passenger, aircraft, airport, cargo, or...

   10 p hcmute 11/04/2019 7 0

 • tu_hoc_nhanh_arduino_cho_nguoi_moi_bat_dau

  tu_hoc_nhanh_arduino_cho_nguoi_moi_bat_dau

  Arduino là một bo mạch vi điều khiển do một nhóm giáo sư và sinh viên Ý thiết kếvà đưa ra đầu tiên vào năm 2005.Mạch Arduino được sửdụng đểcảm nhận và điều khiển nhiều đối tượng khác nhau. Nó có thểthực hiện nhiều nhiệm vụtừlấy tín hiệu từcảm biến đến điều khiển đèn, động cơ, và nhiều đối tượng khác. Ngoài ra mạch còn có...

   31 p hcmute 07/04/2019 11 1

 • EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  EBOOK KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

   21 p hcmute 24/08/2018 369 6

 • EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  EBOOK KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa in và truyền thông đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ in

   28 p hcmute 23/08/2018 301 7

 • EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  EBOOK KHOA KINH TẾ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Kinh tế đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Quản lý công nghiệp, Kế toán, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý kinh tế

   25 p hcmute 21/08/2018 305 6

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật dữ liệu

   25 p hcmute 21/08/2018 308 12

 • EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  EBOOK KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0: tập hợp nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn do tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã biên soạn nhằm phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của khoa: Công nghệ thực phẩm; Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật môi trường

   27 p hcmute 21/08/2018 303 3

 • EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  EBOOK VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2018

  “Tủ sách EBOOK HCMUTE phục vụ đào tạo 4.0” tập hợp nhiều tài liệu giáo trình do tập thể giảng viên Viện Sư phạm kỹ thuật biên soạn, nhằm góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công sứ mệnh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao trong các...

   29 p hcmute 21/08/2018 315 4

 • EBOOK KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2018

   EBOOK KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2018

  Tủ sách ebook phục vụ đào tạo 4.0. Tập thể giáo viên Khoa Điện - điện tử đã biên soạn nhiều tài liệu giáo trình chuyên môn cho các ngành:Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh); Công nghệ kỹ thuật máy tính.

   44 p hcmute 20/08/2018 660 24

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429