• BKC005573

  BKC005573

  Hiên nay, trong qua trinh công nghiêp hoa hiên đai hoa đât n ước, đi đôi với sự phát triển kinh tế – xã hội thì vấn đề đào tạo ra ng uôn nhân l ực phuc vu san xuât trong cac nganh công nghiêp la môt nhu câu câp thiêt . Cùng với sự phát triển rất nhanh của các ngành khoa học – công nghê thi sô lượng nguôn nhân lực cung tăng theo ca vê chât...

   30 p hcmute 14/06/2018 6 0

 • BKC005450

  BKC005450

  Biến tần ngày càng có vai trò quan trọng trong hệ thống công nghiệp, do đó việc dạy và học các kiến thức về biến tần là việc làm cần thiết trong quá trình đào tạo. Hiện nay, biến tần do nhiều hãng khác nhau sản xuất và có nhiều loại khác nhau với các tính năng riêng biệt. Do đó việc giảng dạy và đào tạo môn học này gặp nhiều khó khăn. Để...

   29 p hcmute 13/06/2018 23 0

 • Đánh giá năng lực tự học, tự nghiên cứu và năng lực hợp tác của sinh viên spkt trường đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm

  Đánh giá năng lực tự học, tự nghiên cứu và năng lực hợp tác của sinh viên spkt trường đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm

  Với sự phát triển nh nh nhƣ hi n nay củ x hội, của khoa học kỹ thuật, và sự hợp tá toàn cầu hó . Giáo dụ hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu và năng lực hợp tác hoc sinh viên là thực sự cần thiết và quan trọng. Vì, kỹ năng tự học, kỹ năng hợp tá là những kỹ năng ốt lõi gi p ngƣời họ thành ông và là yếu tố nền tảng hình...

   22 p hcmute 14/05/2018 20 0

 • Bài ca trái đất , những câu tục ngữ gặp nhau

  Bài ca trái đất , những câu tục ngữ gặp nhau

  Kết tinh tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách con nguời Việt Nam, làm giàu có thên những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng.

   19 p hcmute 16/05/2017 130 5

 • Kỹ thuật chân không và công nghệ bề mặt

  Kỹ thuật chân không và công nghệ bề mặt

  Giới thiệu về kĩ thuật chân không, hệ chân không và tính toán thiết kế hệ chân không cùng công nghệ chế tạo màng mỏng quang học và lớp phủ bề mặt. Phương pháp đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật của lớp phủ cứng

   8 p hcmute 15/05/2017 107 6

 • Nguyên lý hoạt động của máy điện

  Nguyên lý hoạt động của máy điện

  Trình bày các vấn đề cơ bản về máy điện như: Mạch từ, mạch điện của máy điện, máy biến áp, máy điện một chiều, máy điện xoay chiều đồng bộ, không đồng bộ, các loại động cơ khác và máy điện đặc biệt

   6 p hcmute 10/05/2017 177 28

 • Gíao trình sức bền vật liệu

  Gíao trình sức bền vật liệu

  Giới thiệu tổng quan và các khái niệm liên quan đến môn học; phân tích và tính toán độ bền của thanh, hệ thanh chịu lực đơn giản; xây dựng biểu đồ nội lực cho dầm chịu uốn ngang phẳng; xác định ứng suất pháp và biến dạng dài trong dầm cho mô men uốn gây ra; xác định ứng suất tiếp cho lực cắt trong dầm gây ra; các thuyết đánh giá độ bền...

   7 p hcmute 10/05/2017 201 33

 • GIÁO TRÌNH ĐỊA TIN HỌC CƠ SỞ

  GIÁO TRÌNH ĐỊA TIN HỌC CƠ SỞ

  Khái quát hóa bản đồ, các phương pháp biểu hiện trong thành lập bản đồ địa chất, một số bản đồ địa chất chuyên đề, hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin địa lí và cách sử dụng phần mềm Mapinfo, tạo cơ sở dữ liệu, thành lập các bản đồ chuyên đề

   7 p hcmute 10/05/2017 95 2

 • Giáo trình khí động lực học

  Giáo trình khí động lực học

  Trình bày về nhiệt động lực học, các phương trình cơ bản của khí động lực học, chuyển động hai chiều dưới âm với kích động bé, phương pháp tốc đồ, chuyển động vượt âm với kích động bé, vượt âm với kích động hữu hạn; dòng vượt âm đối xứng trục và chuyển động một chiều không dừng

   5 p hcmute 10/05/2017 301 8

 • Giáo trình : Hoạt động khai thác cảng hàng không, sân bay

  Giáo trình : Hoạt động khai thác cảng hàng không, sân bay

  Với mong muốn là cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động khai thác tại nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu vực hoạt động bay, các dịch vụ khai thác, các dịch vụ kỹ thuật hàng không, và các vấn đề khác tại cảng hang không sân bay.

   11 p hcmute 08/05/2017 201 8

 • Nghiên cứu và chế tạo thiết bị hỗ trợ dạy & học thực hành sửa chữa Tivi màu kiểm soát bằng máy tính

  Nghiên cứu và chế tạo thiết bị hỗ trợ dạy & học thực hành sửa chữa Tivi màu kiểm soát bằng máy tính

  Nghiên cứu và chế tạo thiết bị hỗ trợ dạy & học thực hành sửa chữa Tivi màu kiểm soát bằng máy tính: Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ B2009-22-40/ Nguyễn Thanh Bình. -- Tp.HCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2010 129tr.; 30cm 1. Tivi màu. 2. Tivi màu -- Sữa chữa. 3. Truyền hình. Dewey Class no. : 621.388 04 --...

   14 p hcmute 02/04/2015 84 8

 • Xây dựng hệ thống bài tập và tiêu chí đánh giá các kỹ năng cho môn kỹ năng dạy học

  Xây dựng hệ thống bài tập và tiêu chí đánh giá các kỹ năng cho môn kỹ năng dạy học

  Xây dựng hệ thống bài tập và tiêu chí đánh giá các kỹ năng cho môn kỹ năng dạy học: Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường T2011-88/ Đặng Thị Diệu Hiền. -- Tp.HCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012 54tr.;30cm 1. Kỹ năng dạy học. 2. Phương pháp dạy học. 3. Phương pháp giảng dạy -- Tiêu chí đánh giá....

   14 p hcmute 02/04/2015 148 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429