• Giáo trình cảm biến

  Giáo trình cảm biến

  Giáo trình cảm biến / Phan Quốc Phô (chủ biên), Nguyễn Đức Chiến. -- In lần thứ 6 có sửa chữa. -- H : Khoa học và kỹ thuật, 2008 328tr ; 24cm Dewey Class no. : 629.381 2 -- dc 21 Call no. : 629.3812 P535-P574

   14 p hcmute 23/05/2022 37 2

 • Giáo trình cảm biến

  Giáo trình cảm biến

  Giáo trình cảm biến: Sách chào mừng 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội/ Phan Quốc Phô (chủ biên), Nguyễn Đức Chiến. -- In lần thứ năm có sửa chữa. -- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006 328tr; 24cm Dewey Class no. : 629.381 2 -- dc 21 Call no. : 629.3812 P535-P574

   14 p hcmute 23/05/2022 39 1

 • Xây dựng chương trình phân tích, đánh giá câu hỏi và đề thi trắc nghiêm trực tuyến

  Xây dựng chương trình phân tích, đánh giá câu hỏi và đề thi trắc nghiêm trực tuyến

  Xây dựng chương trình phân tích, đánh giá câu hỏi và đề thi trắc nghiêm trực tuyến: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường T2009-92/ Nguyễn Hữu Trung. -- Tp.HCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2010 55tr.; 30cm 1. Đề thi trắc nghiệm. 2. Đề thi trắc nghiệm -- Chương trình đánh giá. Dewey Class no. : 371.26 -- dc 22 Call no. : ĐCT 371.26 N573-T871...

   9 p hcmute 01/04/2015 315 2

 • Nghiên cứu bộ thí nghiệm PSOC

  Nghiên cứu bộ thí nghiệm PSOC

  Nghiên cứu bộ thí nghiệm PSOC: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường T2009-84/ Võ Thái Sim. -- TP. Hồ Chí Minh: ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, 2010 26tr.; 30cm 1. Bộ thí nghiệm PSOC. 2. Lý thuyết tự động. Dewey Class no. : 629.8 -- dc 22 Call no. : ĐCT 629.8 V872-S588 Dữ liệu xếp giá SKC002956 (DHSPKT -- KD -- ) SKC002571 (DHSPKT -- KD -- )

   9 p hcmute 01/04/2015 288 1

 • Nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình thí nghiệm đường dây truyền tải điện

  Nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình thí nghiệm đường dây truyền tải điện

  Nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình thí nghiệm đường dây truyền tải điện: Công trình dự thi giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"/ Nguyễn Thới, Nguyễn Hữu Trí. -- Tp.Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2009 43tr.; 30cm 1. Đường dây điện. 2. Điện. 3. Hệ thống điện. I. Nguyễn Hữu Trí. Dewey Class no. : 621.319 --...

   9 p hcmute 01/04/2015 368 3

 • Điều khiển giám sát hệ thống tay máy gắp sản phẩm SV2009-11

  Điều khiển giám sát hệ thống tay máy gắp sản phẩm SV2009-11

  Điều khiển giám sát hệ thống tay máy gắp sản phẩm SV2009-11: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên/ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thành Luân. -- T.p Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, 2010 59tr.; 30cm 1. Điều khiển. 2. Hệ thống tay gắp sản phẩm. 3. Rô bốt. 4. Robot. 5. Tự động. I. Nguyễn Thành Luân. Dewey Class no. : 629.895 -- dc 22...

   9 p hcmute 01/04/2015 398 2

 • Thiết kế mô hình hệ thống lái không trục lái (Steer by wire system

  Thiết kế mô hình hệ thống lái không trục lái (Steer by wire system

  Thiết kế mô hình hệ thống lái không trục lái (Steer by wire system): Đề tài nghiên cứu khoa học/ Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Hữu Trọng, Phạm Văn Thương. -- T.p Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, 2010 94tr.; 30cm 1. Hệ thống lái. 2. Hệ thống lái không trục lái. I. Đỗ Văn Dũng, giảng viên hướng dẫn. II. Nguyễn Hữu Trọng. III....

   9 p hcmute 01/04/2015 669 21

 • Nghiên cứu xây dựng các đặc tính làm việc của máy điện DC và AC bằng phần mềm LVS1M - EMS SV2009-77

  Nghiên cứu xây dựng các đặc tính làm việc của máy điện DC và AC bằng phần mềm LVS1M - EMS SV2009-77

  Nghiên cứu xây dựng các đặc tính làm việc của máy điện DC và AC bằng phần mềm LVS1M - EMS SV2009-77: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên SV 2009-77/ Nguyễn Thị Thanh thúy, Nguyễn Hữu Phước. -- Tp.Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2010 73tr.;30cm 1. Động cơ điện. 2. Máy điện. I. NGUYỄN HỮU PHƯỚC. Dewey Class no. :...

   9 p hcmute 01/04/2015 349 2

 • Xây dựng bộ thí nghiệm đo lường cảm biến giao tiếp với máy tính SV2009-05

  Xây dựng bộ thí nghiệm đo lường cảm biến giao tiếp với máy tính SV2009-05

  Xây dựng bộ thí nghiệm đo lường cảm biến giao tiếp với máy tính SV2009-05: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sinh viên/ Đỗ Hữu Kiệt, Phạm Ngọc Nam. -- Tp.Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2010 28tr.; 30cm 1. Linh kiện điện tử. I. PHẠM NGỌC NAM. Dewey Class no. : 621.381548 -- dc 22 Call no. : ĐSV 621.381548 Đ631-K47 Dữ...

   5 p hcmute 01/04/2015 330 2

 • Xác định vị trí bằng kỹ thuật xác định sai lệch thời gian đến: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Tiến Lên. -- Tp. Hồ Chí Minh

  Xác định vị trí bằng kỹ thuật xác định sai lệch thời gian đến: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Tiến Lên. -- Tp. Hồ Chí Minh

  Xác định vị trí bằng kỹ thuật xác định sai lệch thời gian đến: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Tiến Lên. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013 xiii, 131tr.; 30cm 1. Mạng di động. I. Đỗ Hồng Tuấn, Giáo viên hướng dẫn. Dewey Class no. : 621.38456 -- dc 22 Call no. : 605270 621.38456 N573-L563 Dữ liệu xếp giá...

   14 p hcmute 01/04/2015 362 1

 • Điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phong điện

  Điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phong điện

  Điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phong điện: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Văn Hằng. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013 xv, 86tr.; 30cm 1. Năng lượng gió. I. Nguyễn Thanh Phương, Giáo viên hướng dẫn. Dewey Class no. : 621.312136 -- dc 22 Call no. : 605250 621.312136 N573-H239 Dữ liệu...

   14 p hcmute 01/04/2015 413 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429