• SKC005457_22TR

  SKC005457_22TR

  Xây dựng qui trình tổ chức dạy học theo kỹ thuật dạy học tích cực môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

   22 p hcmute 20/06/2018 9 0

 • SKC005458_22TR

  SKC005458_22TR

  Xây dựng bộ đề thi trắc nghiêm để phục vụ môn học Vật liệu và linh kiện điện tử. Giúp giảng viên có thêm kênh thông tin nhằm đánh giá đáp ứng của sinh viên với môn học này, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

   22 p hcmute 20/06/2018 9 1

 • SKC005382_22TR

  SKC005382_22TR

  Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu: tổ chức dạy học và dạy học tích cực hóa-tiếp cận CDIO.Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về tổ chức dạy học môn TKSPCN . Đề xuất biện pháp tổ chức dạy học môn TKSPCN theo hƣớng tích cực hóa - tiếp cận CDIO tại Trƣờng ĐHSPKT-TP.HCM.

   22 p hcmute 19/06/2018 11 1

 • SKC004806_22TR

  SKC004806_22TR

  Xác định thực trạng đánh giá của sinh viên và giảng viên về các phẩm chất và năng lực của giảng viên trường ĐH SPKT tp HCM.Đề xuất biện pháp nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên trẻ của trường ĐH SPKT tp HCM.

   22 p hcmute 19/06/2018 9 1

 • SKC005663_22TR

  SKC005663_22TR

  Thiết kế được hệ thống phương án dạy học theo hướng tích cực hoá người học cho môn Lý luận dạy học. Trong đó, người học được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sư phạm thông qua việc học tích cực và tự hoạt động dưới sự điều khiển của thầy, đồng thời người học cũng được phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng tư duy, kỹ năng...

   22 p hcmute 19/06/2018 13 1

 • SKC004286_TR

  SKC004286_TR

  Thiết kế hoàn chỉnh bộ học liệu và xây dựng mô hình huấn luyện hệ thống kỹ năng mềm theo hướng sư phạm tương tác cho sinh viên khối ngành Sư phạm Kỹ thuật thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

   21 p hcmute 18/06/2018 11 2

 • SKC005331_22TR

  SKC005331_22TR

  Trên cơ sở quan điểm đổi mới các môn khoa học lý luận chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường, đề tài nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc giảng dạy các môn lý luận chính trị, đảm bảo cho sinh viên học tập tốt các môn học lý luận chính trị theo hướng tiếp cận CDIO của chương trình đào tạo 150 tín chỉ...

   22 p hcmute 18/06/2018 9 1

 • SKC005325_22tr

  SKC005325_22tr

  Vận dụng 10 kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Lí luận dạy học theo chương trình đào tạo 150TC ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

   22 p hcmute 18/06/2018 9 1

 • SKC005323_22TR

  SKC005323_22TR

  Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực tự học, tự nghiên cứu và năng lực hợp tác của sinh viên ngành SPKT trường ĐH SPKT.Tp HCM. Đánh giá năng lực tự học, tự nghiên cứu và năng lực hợp tác của sinh viên ngành SPKT. Đề xuất biện pháp nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu và năng lực hợp tác của sinh viên ngành SPKT trường ĐH SPKT.Tp HCM.

   22 p hcmute 18/06/2018 10 1

 • BKC005323

  BKC005323

  Tự học đóng vai trò quyết định cho sự thành công trong học tập của sinh viên (SV) và cũng là yếu tố nền tảng cho việc học suốt đời. Nhưng hiện nay, thông qua quan sát kết quả học tập trên lớp của SV trường đại học Sư phạm Kỹ thuật cho thấy một số biểu hiện chưa tốt như là: không tích cực trong học tập, không hoàn thành bài tập, không...

   87 p hcmute 14/06/2018 12 1

 • BKC004286

  BKC004286

  Hiện nay, sinh viên Việt Nam phải đối mặt với việc thiếu kỹ năng mềm. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần có một chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho phù hợp với nhu cầu của xã hội, đặc điểm riêng và mong muốn của người học. Bài báo này trình bày kết quả thử nghiệm mô hình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành sư phạm...

   85 p hcmute 14/06/2018 8 1

 • BKC005594

  BKC005594

  Bài viết nhằm tìm hiểu phương pháp và cách thức tạo tài liệu giảng dạy Vẽ kỹ thuật có khả năng tương tác với người sử dụng. Bài giảng cung cấp khả năng tương tác với người sử dụng sẽ giúp tăng hiệu quả và tính chủ động trong giảng dạy và học môn Vẽ kỹ thuật. Các nội dung tương tác được trình bày ở định dạng CAD có kiểu DWF(x)...

   28 p hcmute 14/06/2018 5 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429