Xác định vị trí, dung lượng của máy phát điện phân tán có xét đến bài toán tái cấu trúc lưới bằng giải thuật di truyền : Luận văn thạc sĩ

Xác định vị trí, dung lượng của máy phát điện phân tán có xét đến bài toán tái cấu trúc lưới bằng giải thuật di truyền : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Nguyễn Anh Tuấn; Trương Việt Anh(Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 xiii,75tr. ; 30 cm + 1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.313 -- dc 23Call no. : 60520202 621.313 N573-T883"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.