Sẵn sàng cho mọi việc : 52 nguyên lý vàng để tăng hiệu suất trong công việc và cuộc sống

Cuốn sách đưa ra 52 nguyên lý vàng để tăng hiệu suất trong công việc và cuộc sống, những nguyên lý này có thể áp dụng trên nhiều phương diện của cuộc sống như sức khỏe, nghề nghiệp, gia đình,... Nếu bạn là người thiết tha mong muốn tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, một công việc hấp dẫn hơn thì cuốn sách này chắc chắn dành riêng cho bạn.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 158 A425
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.