Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Nội dung cuốn sách là những kiến thức không mới, đã được đăng tải trên các sách, báo, tạp chí và Internet. Cuốn sách được biên tập một cách có hệ thống, với mong muốn các kiến thức về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả ngày càng được phổ biến rộng hơn đến với mọi người, để chúng ta chung tay giải quyết các vấn đề về thiếu hụt năng lượng và biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 333.79 Q123
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.