Phân bố công suất tối ưu có xét ràng buộc ổn định động : Luận văn thạc sĩ

Phân bố công suất tối ưu có xét ràng buộc ổn định động : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Nguyễn Văn Hậu; Dương Thanh Long (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 vi, 85tr. ; 30cm +1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.319 -- dc 23Call no. : 60520202 621.319 N573-H368"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.