Niềm tin quyết định tất cả

Cuốn sách sẽ đi sâu vào phân tích sức mạnh của niềm tin, và cách mà nó ảnh hưởng tới thành công trong cuộc sống của bạn. Niềm tin giúp bạn nhận thức rõ mục tiêu, khích lệ bạn theo đuổi mục tiêu, tạo dựng nên cuộc đời lý tưởng. Con người nêu muốn tạo dựng nên sự nghiệp lớn, ngoài việc nắm bắt cơ hội, có năng lực và kiến thức nhất định, thì còn cần phải có một sức mạnh tinh thần mãnh liệt, sức mạnh này trước hết được hun đúc bởi một yếu tố đó chính là niềm tin.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 179.9 T772-S698
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.