Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron trong sa thải phụ tải hệ thống điện : Luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron trong sa thải phụ tải hệ thống điện : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Nguyễn Văn Hải; Quyền Huy Ánh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 xiii, 87tr. ; 30cm +1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.319 -- dc 23Call no. : 60520202 621.319 N573-H149"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.