Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển hai bộ nghịch lưu áp 3 pha kết nối song song : Luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển hai bộ nghịch lưu áp 3 pha kết nối song song : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Văn Nhờ (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 xv, 130tr. ; 30 cm + 1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.313 -- dc 23Call no. : 60520202 621.313 N573-T883"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.