Kho tàng câu đố Việt Nam

Cuốn sách sưu tầm một khối lượng lớn kiến thức về câu đố dân gian Việt Nam, với thông điệp ý nghĩa: chỉ có văn hóa đọc mới là bắt đầu cho mọi nhận thức - và sáng tạo nhận thức, mặc dù trong thế giới sách vĩ đại của ngôn ngữ ngày càng trùng điệp, vẫn không hề khuất lấp một loại hình văn hóa độc đáo lúc nào cũng đủ tư cách thành những cuốn sách không kém phần giá trị đó là sách về câu đố.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 398.6 T772-P577

Từ khóa: Câu đố Việt Nam

6 p ovanketv 11/01/2021 11 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.