Kho tàng ca dao người Việt: Từ A đến D

Cuốn sách tổng hợp tư liệu tương đương với số tư liệu về dân ca, ca dao của tất cả 37 cuốn sách (gồm 46 tập) đã được biên soạn từ cuối thế kỷ XVII đến năm 1975. Cuốn sách phản ánh được nhiều mặt giá trị của ca dao, để giúp ích bạn đọc ở nhiều ngành chuyên môn theo yêu cầu, so với các sách biên soạn trước đây, công trình này có những cố gắng mới trong việc thu thập tư liệu và trong phương pháp biên soạn.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 398.8 K45

Từ khóa: Ca dao Việt Nam

7 p ovanketv 08/01/2021 14 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.