Hoạt động giao tiếp nhân cách

Cuốn sách bổ sung nhiều kiến thức thú vị về nhân cách và giao tiếp nhân cách cho bạn đọc, giải thích những vấn đề nhân cách trên phương diện và góc nhìn của tâm lý học. Cuốn sách sẽ phần nào giúp ta ý thức được các yếu tố ảnh hưởng đến con đường hình thành và phát triển nhân cách, cũng như các mối quan hệ liên nhân cách.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 155.2 H678-A596

Từ khóa: Giao tiếp, Nhân cách, Tâm lí học

5 p ovanketv 07/01/2021 9 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.