Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp

Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp hướng tới trang bị cho sinh viên các trường đại học những kiến thức cơ bản về giao tiếp và các kĩ năng giao tiếp cơ bản.Nội dung chính của tài liệu này gồm 4 chương:
Chương 1: Khoa học giao tiếp và hành vi giao tiếp
Chương 2: Quá trình giao tiếp và các hình thức giao tiếp
Chương 3: Kỹ năng giao tiếp
Chương 4: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp

Call no. : 302.2 N573-M664

Từ khóa: Giao tiếp, Khoa học giao tiếp, Truyền thông

5 p minhhoai 21/02/2014 1826 46