Giáo trình nguyên phụ liệu may = Garment materials and accessories

Giáo trình nguyên phụ liệu may = Garment materials and accessories/ Nguyễn Tuấn Anh. -- Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013 130tr.; 24cm 1. Chỉ may. 2. May mặc. 3. May -- Nguyên vật liệu. 4. Vải . 5. Vải sợi .Dewey Class no. : 677.0286 -- dc 22Call no. : 677.0286 N573-A596
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.