Giải tích hệ thống điện truyền tải kết hợp với UPFC dùng giải thuật LFB : Luận văn thạc sĩ

Giải tích hệ thống điện truyền tải kết hợp với UPFC dùng giải thuật LFB : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Nguyễn Quốc Thới; Hồ Văn Hiến (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 x,113tr. ; 30cm + 1đĩa CD Dewey Class no. : 621.319 -- dc 23Call no. : 60520202 621.319 N573-T449"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.