Điều khiển hệ truyền động động cơ không đồng bộ ba pha tiết kiệm năng lượng : Luận văn thạc sĩ

Điều khiển hệ truyền động động cơ không đồng bộ ba pha tiết kiệm năng lượng : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Nguyễn Hữu Dũng; Lê Minh Phương (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2016 xiii,106tr. ; 30cm + 1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.3136 -- dc 23Call no. : 60520202 621.3136 N573-D916"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.