Công nghệ thủy lực và khí nén: Phần khí nén

Công nghệ thủy lực và khí nén: Phần khí nén/ Lê Hiếu Giang, Nguyễn Thị Hồng Minh. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013 299tr.; 24cm 1. Công nghệ khí nén. 2. Hệ thống điều khiển bằng khí nén. 3. Hệ thống khí nén. 4. Khí nén. I. Nguyễn Thị Hồng Minh.Dewey Class no. : 629.8045 -- dc 22Call no. : 629.8045 L433-G433
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.