BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ

Chương trình hóa thiết kế hệ thống nối đất cho trạm biến áp cao thế theo tiêu chuẩn IEEE Std 80-2013 : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Mai Đại Hoạch; Hồ Văn Nhật Chương (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 xix, 72tr. ; 30cm +1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.317 -- dc 23Call no. : 60520202 621.317 M217-H678"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.