BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ

Đánh giá ổn định hệ thống điện sử dụng mạng nơron cải tiến : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Nguyễn Thanh Tính; Quyền Huy Ánh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2016 xv, 89tr. ; 30cm Dewey Class no. : 621.3191 -- dc 23Call no. : 60520202 621.3191 N573-T588"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.